Ulkomaalaisen sairaanhoito Suomessa

Yhä useammin julkisessa terveydenhuollossa hoidetaan ulkomaalaisia tai ulkomailla asuvia potilaita. Henkilöt ovat tulleet Suomeen eri maista, eri tarkoituksissa ja eripituisiksi ajanjaksoiksi. Kun hoidetaan ulkomailta tullutta henkilöä, on selvitettävä, sovelletaanko hänen tilanteessaan vain Suomen kansallista lainsäädäntöä vai tuleeko sovellettavaksi myös EU-lainsäädäntö tai kansainvälinen sairaanhoito- tai sosiaaliturvasopimus.

Alla olevassa oppaassa kerrotaan muun muassa ulkomaalaisen tai ulkomailla asuvan henkilön oikeus sairaanhoitoon erilaisissa tilanteissa, vaadittavat hoito-oikeustodistukset, asiakasmaksut sekä hoitokustannuksista vastuussa oleva taho.

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa -opas (pdf, 1,52 Mt)

Hoitokustannusten valtion korvaus

Kunnat ja kuntayhtymät voivat saada hoitokustannuksista valtion korvausta, kun julkisessa terveydenhuollossa on annettu hoitoa määrätyin edellytyksin.

1.1.2014 tai sen jälkeen syntyneistä kustannuksista valtion korvaus voidaan maksaa, kun julkinen terveydenhuolto on tiettyjen säännösten nojalla antanut hoitoa henkilölle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa. Lisäksi korvaus voidaan pääsääntöisesti maksaa silloin, kun julkinen terveydenhuolto on antanut hoitoa henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sairaus- ja äitiysetuuksien kustannuksista vastaa toinen EU-lainsäädäntöä soveltava valtio.

31.12.2013 saakka syntyneistä kustannuksista valtion korvaus voidaan maksaa silloin, kun julkinen terveydenhuolto on antanut hoitoa EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sairaanhoito- tai sosiaaliturvasopimuksen nojalla henkilölle, joka ei ole Suomessa sairaus- ja/tai työeläkevakuutettu.

Valtion korvausta on haettava Kelasta hakemuksella Y 31 viimeistään 12 kuukauden kuluessa hoitokuukauden päättymisestä.

Alla olevassa ohjeessa kerrotaan tarkemmin, mitkä ovat valtion korvauksen myöntämisen edellytykset, miten henkilö voi todistaa hoito-oikeutensa ja mistä kustannuksista korvaus maksetaan. Lisäksi siinä kerrotaan, miten korvausta haetaan ja maksetaan.

Hoitokustannusten valtion korvaus - Ohje julkiselle terveydenhuollolle (pdf, 1,24 Mt)

Yhdistä liitteet oikeaan hakemukseen

Liitä aina kuhunkin valtion korvauksen hakemukseen kuuluvat liitteet oikeaan lomakkeeseen. Älä toimita hakemuksia yhdessä nipussa ja liitteitä toisessa. Näin helpotat hakemusten käsittelyä ja korvauksen maksamista.

Etäpalvelut

Terveydenhuollon etäpalveluja eli videoyhteyden välityksellä annettuja sairaanhoidon palveluja voidaan korvata 1.3.2016 alkaen. Korvaamisen edellytykset ja Kelan antamat ohjeet kustannusten korvaamisesta säilyvät ennallaan ja koskevat myös etäpalveluna korvattavia hoitoja. Hoidon antaja arvioi, mitkä palvelut ja mitkä asiakasryhmät soveltuvat hoidettavaksi etäyhteyden kautta.

Lue lisää etäpalveluiden korvaamisesta tiedotteesta Terveydenhuollon etäpalveluiden korvaaminen 1.3.2016 alkaen - kansainväliset tilanteet

Tiedustelut

Kelan kansainvälisten asioiden keskus
p. 020 635 1808
kymenlaakso.kv(at)kela.fi

Ajankohtaista

Aiemmat kirjeet ja tiedotteet

Viimeksi muokattu 13.7.2016
Sivu päivitetty 30.6.2015