Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset

Vakuutusyhtiö voi hakea Kelasta korvausta ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista, jos asiakas on antanut vakuutusyhtiölle valtakirjan. Korvaus voidaan maksaa vakuutusyhtiölle, jos se on maksanut hoidon todelliset kustannukset.

Korvauksen määräytymiseen vaikuttaa se, ovatko kustannukset syntyneet EU– tai Eta-maassa tai Sveitsissä vai jossain muussa maassa.

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvauskäsittely on keskitetty Kelassa kansainvälisten asioiden keskukseen.

Oikeudesta korvauksiin ulkomailla annetun sairaanhoidon kustannuksista säädetään sairausvakuutuslaissa, laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013), EU-asetuksissa 883/04 ja 987/09 ja Suomen solmimissa sosiaaliturvasopimuksissa.

Tutustu myös 4.5.2018 pidetyn vakuutusyhtiöinfon materiaaliin.

Lisätietoja