Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset

Vakuutusyhtiö voi hakea Kelasta korvausta ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista, jos asiakas on antanut vakuutusyhtiölle valtakirjan. Korvaus voidaan maksaa vakuutusyhtiölle, jos se on maksanut hoidon todelliset kustannukset.

Korvauksen määräytymiseen vaikuttaa se, ovatko kustannukset syntyneet EU– tai Eta-maassa tai Sveitsissä vai jossain muussa maassa.

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvauskäsittely on keskitetty Kelassa kansainvälisten asioiden keskukseen.

Oikeudesta korvauksiin ulkomailla annetun sairaanhoidon kustannuksista säädetään sairausvakuutuslaissa, laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013), EU-asetuksissa 883/04 ja 987/09 ja Suomen solmimissa sosiaaliturvasopimuksissa.

Etäpalvelut

Terveydenhuollon etäpalveluja eli videoyhteyden välityksellä annettuja sairaanhoidon palveluja voidaan korvata 1.3.2016 alkaen. Korvaamisen edellytykset ja Kelan antamat ohjeet kustannusten korvaamisesta säilyvät ennallaan ja koskevat myös etäpalveluna korvattavia hoitoja. Hoidon antaja arvioi, mitkä palvelut ja mitkä asiakasryhmät soveltuvat hoidettavaksi etäyhteyden kautta.

Lue lisää etäpalveluiden korvaamisesta tiedotteesta Terveydenhuollon etäpalveluiden korvaaminen 1.3.2016 alkaen - kansainväliset tilanteet.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 10.8.2017
Sivu päivitetty 16.11.2015