Siirry sisältöön

Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan aktiivimallista

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?

Voit saada täyden työttömyysetuuden, jos täytät niin sanotun aktiivisuuden edellytyksen. Aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän jaksoissa. Aktiivisuuden edellytys täyttyy, jos olet 65 maksupäiväjakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, yrittäjänä (241 e yrittäjätuloa) tai 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Tarkkaan ottaen aktiivisuuden edellytys täyttyy palkkatyössä siten, että työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä kerryttäisi työssäoloehtoa. Työtunnit voi siis kuitenkin kerryttää esimerkiksi yhden viikon, neljän viikon tai koko 65 maksupäivän aikana.

Jos et täytä aktiivisuuden edellytystä, 32,40 euron päiväkorvauksesta vähennetään 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 1 päivän työttömyysetuuden summaa maksujaksosi aikana. Maksujaksosi on esimerkiksi 4 viikkoa. Työttömyysetuus palaa ennalleen seuraavan tarkastelujakson alussa, jos aktiivisuuehto on täyttynyt. Vähennys tehdään työttömyysetuuden täydestä määrästä, johon sisältyvät myös mahdolliset lapsikorotukset ja korotusosa, mutta ei kulukorvaus.

Etuutta ei pienennetä enempää kuin 1 päivän työttömyysetuuden verran aktiivimallin takia, vaikka et työllistyisi seuraavienkaan 65 maksupäivän aikana.

Sinulta ei edellytetä aktiivisuutta edellä mainitulla tavalla, jos olet omais- tai perhehoitaja, työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä, saat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella tai olet lyhyen aikaa lomautettuna. Ilmoita siitä työttömyysajan ilmoituksessa. Kelalla on jo tieto, jos saat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella, eikä siitä siis tarvitse ilmoittaa.

Aktiivisuuden seuraaminen alkaa 1.1.2018. Aktiivimalli hyväksyttiin osana työttömyysturvalain muutoksia joulukuussa 2017.

Koskeeko aktiivimalli minua?

Aktiivisuuden edellytys koskee kaikkia työttömiä työnhakijoita, jotka saavat työttömyysetuutta.

Omais- ja perhehoitajat ja työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät eivät ole aktiivimallin piirissä. Aktiivisuutta ei myöskään edellytetä silloin, jos työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai jos sinut on lomautettu lyhyeksi ajaksi. Näissä tilanteissa työttömyysetuutta ei siis vähennetä.

Ilmoita Kelalle työttömyysajan ilmoituksessasi, jos olet omais- tai perhehoitaja, työkyvyttömyyyseläkehakemuksesi on vireillä tai olet lomautettu. Kelalla on jo tieto, jos saat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella, joten siitä sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

Mitä pitää tehdä, ettei työttömyysetuuteni pienene?

Aktiivisuuden edellytys täyttyy, jos olet 65 päivän maksujakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, yrittäjänä (241 e yrittäjätuloa) tai 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai muussa työllistymistä tukevassa toiminnassa.

Ilmoita työskentelystäsi palkkatyössä tai yrittäjänä työttömyysajan ilmoituksessa. Kela tarkistaa, täyttyikö aktiivisuuden edellytys, ja maksaa tuen sen mukaisesti. Helpoiten täytät työttömyysajan ilmoituksen verkon asiointipalvelussa.

Miten ilmoitan siitä, että olen töissä tai työllistymistä edistävästä palvelusta?

Ilmoita työskentelystäsi työttömyysajan ilmoituksessa. Kela tarkistaa, täyttyikö aktiivisuuden edellytys, ja maksaa tuen sen mukaisesti. Helpoiten täytät työttömyysajan ilmoituksen verkon asiointipalvelussa.

Kela saa TE-toimistosta tiedon osallistumisestasi työllistymistä edistävään palveluun. Ilmoita kuitenkin työttömyysajan ilmoituksessa osallistumispäiväsi, jotta saat korotusosaa ja kulukorvausta palvelun ajalta.

Ilmoita työttömyysajan ilmoituksessasi, jos osallistut muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään palveluun tai rekrytointia tukevaan toimintaan, sillä Kela ei saa näistä palveluista tietoa TE-toimistosta.

Ilmoita Kelalle työttömyysajan ilmoituksessasi, jos olet omais- tai perhehoitaja, työkyvyttömyyyseläkehakemuksesi on vireillä tai olet lomautettu. Kelalla on jo tieto, jos saat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella, joten siitä sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

Kuka seuraa aktiivisuutta?

Kela tarkistaa, täyttyikö aktiivisuuden edellytys, ja maksaa tuen sen mukaisesti. Ilmoita työskentelystäsi työttömyysajan ilmoituksessa. Helpoiten täytät työttömyysajan ilmoituksen verkon asiointipalvelussa.

Entä jos en pysty täyttämään aktiivisuuden edellytyksiä?

Jos et täytä aktiivisuuden edellytystä, 32,40 eurosta vähennetään 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 1 päivän työttömyysetuuden summaa maksujakson, esimerkiksi 4 viikon, aikana. Työttömyysetuus palaa ennalleen seuraavan tarkastelujakson alussa, jos aktiivisuuden edellytys on täyttynyt.

Saatat olla oikeutettu myös muihin Kelan etuuksiin, esimerkiksi

Ota yhteyttä TE-palveluihin, jos haluat kysyä työmahdollisuuksista ja työllistymistä edistävistä palveluista: www.te-palvelut.fi

Olen opettaja. Miten minun aktiivisuuden edellytykseni täyttyy?

Jos alalla on epätavallinen työaikajärjestely (opettajat, kotityöntekijät, urheilijat tai taitelijat) työssäoloehto ja siten aktiivisuuden edellytys voi täyttyä 18 tuntia vähemmällä työllä (opettajat). Työssäoloehdon ja aktiivisuuden täyttyminen voidaan myös laskea ansioista (kotityöntekijät, urheilijat tai taitelijat).

Esimerkki: Työttömyysetuuden saaja työskentelee tuntipalkkaisena opettajana alalla, jossa ei ole päätoimisia tuntiopettajia, joten työssäoloehtoon edellytetään vähintään 8 tuntia työtä kalenteriviikossa. Hän työskentelee 65 maksupäivän aikana opettajana 4 päivänä, 2 tuntia kerrallaan, ja se täyttää aktiivisuuden edellytyksen.

Täytyykö aktiivisuuden edellytys itsenäisellä tulonhankinnalla? Tarvitseeko minulla olla Y-tunnus?

Yrittäjäksi katsotaan ne henkilöt, jotka tekevät ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. Tämä kattaa myös laskutuspalveluiden asiakkaat. Yrittäjillä aktiivisuusedellytys täyttyy, jos yritystoiminnasta on tuloa 241,04 euroa 65 maksupäivän aikana. Y-tunnusta tähän ei tarvita.

Miten aktiivimalli vaikuttaa muihin etuuksiini?

Jos työttömyysetuuttasi leikataan sen takia, että aktiivisuuden edellytys ei täyty, sillä ei todennäköisesti ole vaikutuksia muihin Kelalta saamiisi etuuksiin. Esimerkiksi yleisessä asumistuessa tulojen pitää pienentyä vähintään 200 e/kk, jotta asumistuki tarkistetaan, joten pelkästään pieni muutos työttömyysturvassa ei välittömästi vaikuta tuen määrään. Jos saat Kelasta toimeentulotukea, työttömyysturvan leikkaus voi nostaa tuen määrää hieman. Voit arvioida toimeentulotuen määrän laskurilla.

Kävin työllistymistä tukevan kurssin. Kerryttääkö se aktiivisuutta?

Aktiivisuus on riittävää myös silloin, jos olet 5 päivää TE-toimiston tai alueellisen työllisyyskokeilun järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa, muussa vastaavassa toiminnassa tai esimerkiksi työpaikalla järjestettävässä rekrytointia tukevassa toiminnassa. Sinun pitää olla koko sen ajan oikeutettu myös työttömyysetuuteen. Jos olet luvatta poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, aktiivisuus ei kerry.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu, koulutuskokeilu, työkokeilu, kotoutujan omaehtoinen opiskelu ja kuntouttavaa työtoiminta. Nämä palvelut on määritelty laissa.

Muu työvoimaviranomaisen järjestämä työllistymisedellytyksiä parantava palvelu tai toiminta tarkoittaa esimerkiksi asiantuntija-arviointeja (pois lukien työkyvyn arviointi), ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä työhönvalmennusta ja työnhakuvalmennusta.

Työpaikalla järjestettävää rekrytointia tukevaa toimintaa on esimerkiksi rekrytointikokeilu, joka järjestetään yhteistyössä työnantajan kanssa. Rekrytointikokeilulta edellytetään, että se kestää 5 päivää.

TE-toimistot voivat ostaa kursseja myös muilta palveluntuottajilta.

Aktiivisuutta eivät siis kerrytä esimerkiksi TE-palveluiden järjestämät haastattelut, työllistymissuunnitelman laatimiseen tai tarkistamiseen liittyvät käynnit tai muu neuvonta. Sitä eivät kerrytä myöskään esimerkiksi ESR-rahoitteiset eli Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet, oppilaitosten projektit, kuntien itsenäiset työllisyyspalvelut ja hankkeet tai ammattijärjestöjen kurssit.

Miksi sain päätöksen vain 1.4. asti, vaikka työttömyysajan ilmoituksen seuraava jättöpäivä oli vasta myöhemmin?

Kun jätät työttömyysajan ilmoituksen asiointipalvelusta, saat tiedon etuuden määrästä siihen asti, kun aktiivimallin 1. tarkastelujakso päättyi; tässä tapauksessa 31.3 asti. Loput kyseisen maksukauden etuudesta menee usein maksuun samassa yhteydessä. Jos etuuden määrä muuttuu, saat siitä erillisen päätöksen.

Jos työttömyysajan ilmoituksessasi on tarkistettavia asioita - esimerkiksi liite puuttuu - saat tiedon etuuden maksusta 1.4. jälkeiseltä ajalta sitten, kun ratkaisu on tehty. Näiden ja paperilla jätettyjen ilmoitusten ratkaisutiedot näkyvät päivä sen jälkeen, kun ratkaisu on tehty.