Usein kysyttyjä kysymyksiä opiskelijoiden asumisen tuista

Pitääkö yleistä asumistukea hakea?

Sinun pitää hakea yleistä asumistukea. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vuokrasopimus. Voit tehdä hakemuksen Kelan verkkoasiointipalvelussa. Hakemuksessa kerrotaan, mitä muita liitteitä tarvitaan. Voit lähettää skannatut tai valokuvatut liitteet asiointipalvelussamme.

Voivatko opiskelijat saada asumistukea jo tänä kesänä?

Yleistä asumistukea ei voi saada kesällä 2017. Yleinen asumistuki voidaan myöntää vuokralla asuvalle opiskelijalle aikaisintaan 1.8.2017 alkaen. Jos vuokralla asuva opiskelija opiskelee kesällä 2017, hän voi vielä kesä- ja heinäkuussa saada opintotuen asumislisää. Jos ei opiskele, ei voi saada asumislisää. Opiskelu ei vaikuta aikaisintaan elokuusta alkavaan asumistukeen.

Milloin voin tehdä asumistukihakemuksen?

Voit hakea yleistä asumistukea Kelan verkkoasiointipalvelussa tai lomakkeella AT 1 jo kesällä, jos tiedät syksyn tulosi, asumismenosi ja muut asumisen olosuhteesi. Jos asiat varmistuvat vasta myöhemmin, muista, että asumistuessa on kuukauden takautuva hakuaika. Voit saada asumistuen elokuun alusta alkaen, jos sinulla on vuokrasopimus, joka on voimassa 1.8., ja jos toimitat hakemuksesi Kelaan syyskuun loppuun mennessä.

Olen 17-vuotias opiskelija ja haluaisin muuttaa omaan asuntoon vanhempien luota. Millaista tukea voin saada asumiseeni?

Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Koska olet alle 18-vuotias, voit saada omaa yleistä asumistukea vain, jos sinulla on ansiotuloja tai saat opintotukea. Hae ensin opintotukea. Jos sinulle myönnetään opintoraha tai opintolainan valtiontakaus, voit hakea asumistukea.

Tukien määrää voit selvittää opintotuen ja yleisen asumistuen laskureilla, jotka löytyvät Laskurit-sivulta. Opintotuen laskurissa tarvitset arvion vanhempiesi vuosituloista.

Olen opiskelija ja muutan alivuokralaiseksi asuntoon, jonka päävuokralainen käy töissä. Onko minulla mahdollisuus saada asumistukea?

Sinun on mahdollista saada omaa yleistä asumistukea, jos kuulut eri ruokakuntaan työssä käyvän päävuokralaisen kanssa. Alivuokralainen kuuluu eri ruokakuntaan kuin päävuokralainen, jos he eivät ole avio- tai avopuolisoita tai lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta. Tällöin päävuokralaisen tulot eivät vaikuta alivuokralaisen asumistukeen.

Muutan kolmen samaa sukupuolta olevien kämppiksen kanssa kolmioon. Miten vuokrasopimukset vaikuttavat asumistukeemme?

Jos teillä on yhteinen vuokrasopimus, kuulutte samaan ruokakuntaan, vaikka teillä ei olisikaan yhteistä taloutta. Tällöin haette yhdessä asumistukea.

Jos teillä on erilliset vuokrasopimukset, kuulutte eri ruokakuntiin ja voitte jokainen hakea omat asumistuet. Vuokrasopimuksessa tai sen liitteissä ei kuitenkaan saa olla mainintaa siitä, että olette yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta.

Miten käy asumistuelleni syksyllä, jos muutan työssä käyvän kaverini kanssa samaan vuokra-asuntoon?

Kuulutte samaan ruokakuntaan, jos teillä on yhteinen vuokrasopimus.

Jos teette erilliset vuokrasopimukset tai sinä teet kaverisi kanssa alivuokrasopimuksen, kuulutte eri ruokakuntaan, jos ette ole lähisukulaisia tai avoliitossa.

Avoliitolla tarkoitetaan sitä, että kaksi henkilöä elää yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. Sinun tulee hakemuksessa selvittää tilanteenne. Kela arvioi selvityksesi perusteella, oletteko avopari vai ei.

Jos teidät katsotaan avopariksi, kuulutte samaan ruokakuntaan vuokrasopimuksesta riippumatta. Tällöin teidän molempien tulot otetaan huomioon asumistukea laskettaessa.

Lasketaanko minut ja samassa asunnossa asuva siskoni samaan ruokakuntaan kuuluviksi, kun asumisen tuki muuttuu elokuussa? Meillä on erilliset vuokrasopimukset.

Sisarukset, joilla on erilliset vuokrasopimukset, ovat eri ruokakuntaa. Kumpikin teistä voi siis hakea omaa asumistukea.

Muutan poikaystäväni kanssa yhteen ja teemme erilliset vuokrasopimukset asunnosta. Vaikuttavatko minun tuloni poikaystäväni asumistukeen elokuusta 2017 alkaen, kun siirrytään yleisen asumistuen piiriin?

Kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin elokuussa, avoparit hakevat yhteisen yleisen asumistuen. Avopari muodostaa yhdessä ruokakunnan, eikä sillä ole merkitystä, onko vuokrasopimus yhteinen vai ei. Yleisessä asumistuessa otetaan koko ruokakunnan tulot huomioon.

Tasa-arvoinen avioliitto-laki astui voimaan 1.3. Oletetaanko nyt, että kaikki yhdessä asuvat aikuiset ovat avoliitossa?

Avoliitolla tarkoitetaan sitä, että kaksi henkilöä elää yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. Sinun tulee asumistukihakemuksessa selvittää tilanteenne. Kela selvittää avoliiton olemassaolon kokonaisharkinnan perusteella. Tarvittaessa yleisen asumistuen hakijalta pyydetään lisätietoja.  

Onko opintolaina tuloa?

Opintolaina ei ole tuloa yleisessä asumistuessa, mutta opintoraha on. Opintorahan huoltajakorotusta ei kuitenkaan oteta tulona huomioon.

Mitä tarkoittaa keskiarvotulo ja mitä on jatkuva tulo?

Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämis- tai tarkistamisajankohdasta eteenpäin, hänelle arvioidaan keskiarvotulo. Keskiarvotuloa laskettaessa otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilö saa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Jos tulosi jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta eteenpäin, vain tämä tulo huomioidaan asumistuen määrää laskettaessa.  

Muuttuvatko opiskelijan tulorajat jollakin tavalla, kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017?

Opintorahan tulorajat eivät muutu. Opintorahassa seurataan edelleen vuositulorajaa, joka suurenee 1.1.2018.

Yleinen asumistuki toimii eri tavalla. Sinun on ilmoitettava tulosi asumistukihakemuksessa, ja jos saat asumistukea, sinun on välittömästi ilmoitettava Kelaan tulojen huomattavasta muutoksesta.
Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien aikuisten bruttotulot. Lisäksi asumistuki tarkistetaan, jos tulot muuttuvat. Katso tulojen alarajataulukot (tulojen määrä, joka ei pienennä asumistukea) ja tulojen ylärajataulukot (tulot, joilla asumistukea ei voi saada). Muista huomioida ansiotulovähennys ja se, että opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa.

Olenko oikeutettu yleiseen asumistukeen 1.8. alkaen, vaikka en enää voisikaan nostaa opintotukea tältä vuodelta? Alkuvuoden tuloni ovat niin suuret, että en voi toukokuun jälkeen saada opintotukea. Loppuvuonna minulla ei ole tuloja.

Voit saada yleistä asumistukea. Vaikka et voi nostaa opintotukea enää loppuvuoden aikana, voit kuitenkin saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Yleisessä asumistuessa tulot huomioidaan myöntö- tai tarkistushetkestä eteenpäin jatkuvana tulona tai keskiarvotulona.

Miten asumistuessa huomioidaan kesätyöt? Voinko hakea asumistukea vain sille ajalle, jona en ole töissä?

Kesätyöt vaikuttavat yleisen asumistuen määrään samalla tavalla kuin muutkin tulot.
Jos haet yleistä asumistukea esimerkiksi elokuun alusta alkaen ja olet vielä elokuun kesätöissä, tulosi arvioidaan keskiarvotulona.  

Jos haet asumistukea esimerkiksi syyskuun alusta alkaen ja kesätyösi päätyvät elokuun loppuun, tulonasi huomioidaan vain opintoraha (jatkuvana tulona).

Jos tulosi nousevat vähintään 400 e/kk, sinun on ilmoitettava siitä Kelaan.

Miten omat säästöt vaikuttavat asumistuen saamiseen? Voivatko säästöt aiheuttaa, että asumistukea ei saa ollenkaan?

Yleiseen asumistukeen vaikuttavat ruokakunnan ansio- ja pääomatulot sekä useat sosiaalietuudet. Säästöt tai omaisuus eivät suoranaisesti vaikuta, mutta jos saat talletuksista korkotuloja tai omaisuudestasi muuta tuottoa, ne otetaan huomioon pääomatulona. Korkotulot otetaan huomioon tulona, jos ne ovat suuremmat kuin 10 e/kk.

Miten kansanopistoissa opiskelevien asumisen tukeminen järjestyy?

Jos opiskelija suorittaa opintoja kansanopistossa mutta asuu vuokralla muualla kuin oppilaitoksen asuntolassa, hän voi hakea yleistä asumistukea.

Opintotuen asumislisän voi saada, jos opiskelija opiskelee kansan- tai urheiluopiston maksullisella linjalla ja asuu oppilaitoksen asuntolassa. Asumislisän määrä on tällöin 88,87 e/kk. Vanhempien tulot voivat pienentää asumislisää, jos olet alle 18-vuotias.

Jos koulutus ja asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta, yleinen asumistuki voidaan myöntää vuokra-asuntoon vain erityisestä syystä.

Saanko täysimääräisen yleisen asumistuen, jos asun vuokralla äitini omistamassa asunnossa?

Jos vuokraat asunnon vanhemmaltasi tai jos vuokra-asunto on vanhempasi omistama, voit saada asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin yleisen asumistuen saajat.

Voit laskea yleisen asumistuen määrän laskurilla.

Lähden ensi syksyksi vaihtoon Isoon-Britanniaan ja olen aikeissa vuokrata asuntoni siksi ajaksi. Mitä asumisen tukea voin saada?

Jos vuokraat asuntosi siksi aikaa, kun olet ulkomailla, sinulla ei ole asumismenoja Suomessa etkä voi saada yleistä asumistukea. Sinun tulee ilmoittaa asiasta Kelaan.

Jos asuntosi jää tyhjilleen ja maksat asunnon vuokran myös ulkomailla oleskelun ajan, asumistuen maksamista voidaan jatkaa lähtösi jälkeen vielä 3 kuukauden ajan.

Voit saada ulkomailla suoritettavan opintojakson ajalta myös opintotuen asumislisää ulkomaisen asuntosi menoihin. Ilmoita ulkomailla suoritettavasta opintojaksosta Kelan asiointipalvelussa opintotuen muutosilmoituksella.

Aloitan opiskelun Ruotsissa syksyllä 2017. Minulla on tyttöystäväni kanssa vuokra-asunto siellä, ja myös hän opiskelee Ruotsissa. Pitääkö meillä olla erilliset vuokrasopimukset, jotta saamme täydet tuet vai kelpaako yhteinen vuokrasopimus?

Ulkomaille maksettavaan asumislisään ei vaikuta se, onko vuokrasopimus yhteinen vai ei. Asumismenonne jaetaan joka tapauksessa puoliksi teidän kesken. Haette siis molemmat oman opintotuen ja oman asumislisän.

Viimeksi muokattu 14.12.2017
Sivu päivitetty 14.6.2017