Siirry sisältöön
Nainen puhuu puhelimessa

Tiesitkö, että...

Tältä sivulta löydät vastaukset työnantajien usein kysymiin kysymyksiin.

Nainen puhuu puhelimessa

Usein kysyttyä työnantajan hakemuksista ja ilmoituksista

 1. Miten toimin, jos Kela pyytää poissaoloajan palkkatietoja,  mutta työntekijän poissaolo ei ole vielä palkanlaskennan tiedossa?
 2. Voinko ilmoittaa kahden eri työnantajan palkkatiedot samassa ilmoituksessa, jos molemmilla on sama omistaja ja palkat lasketaan samassa paikassa?
 3. Minkä päivän merkitsen työsuhteen alkamispäiväksi ja miltä ajalta ilmoitan 6 kk:n palkat, kun työntekijä on ollut töissä usean vuoden ajan kutsuttaessa vaihtelevasti 1 pv – 2 kk:n jaksoja?
 4. Missä vaiheessa lähetän poissaoloajan palkkatiedot, jos poissaolo jatkuu eikä palkkaa ole vielä maksettu koko poissaolon ajalta?
 5. Ilmoitanko jatkoilmoituksessa taas 6 kk:n ansiot uudelleen jatkopätkän alkuun asti? Vai voiko 6 kk:n ansio-kohdan jättää näissä tapauksissa tyhjäksi?
 6. Kenelle päiväraha maksetaan, jos työntekijä on poissaolon aikana  vuosilomalla?
 7. Miten toimin, jos huomaan lähettäneeni virheellisen tiedon Kelaan?

 8. Miten työnantajan yhteystiedot ilmoitetaan asiointipalvelussa?

 9. Kuinka pitkään työnantajan päivärahapäätös on katsottavissa asiointipalvelussa?

   

Miten toimin, jos Kela pyytää poissaoloajan palkkatietoja,  mutta työntekijän poissaolo ei ole vielä palkanlaskennan tiedossa?

Lähetä asiointipalvelussa ilmoitus "Lisäselvitys aikaisemmin lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen" tai lomake Y17 ilman palkkatietoja ja ilmoita päivämäärä, mihin mennessä lähetät palkkatiedot. Voit myös soittaa sairastamisen tai lapsiperheiden palvelunumeroon ja ilmoittaa puhelimitse päivämäärän, mihin mennessä sen toimitat.

Voinko ilmoittaa kahden eri työnantajan palkkatiedot samassa ilmoituksessa, jos molemmilla on sama omistaja ja palkat lasketaan samassa paikassa?

Ilmoitukset on annettava työnantajittain.

Minkä päivän merkitsen työsuhteen alkamispäiväksi ja miltä ajalta ilmoitan 6 kk:n palkat, kun työntekijä on ollut töissä usean vuoden ajan kutsuttaessa vaihtelevasti 1 pv – 2 kk:n jaksoja?

Työsuhteen alkamispäivänä pidetään työsopimuslain mukaista alkamispäivää (lyhytaikaisin keskeytyksin jatkunut työsuhde ilmoitetaan yhdenjaksoisena). Jos viimeisin työsuhde on jatkunut yli 30 päivää, ilmoita palkkatiedot tältä ajalta.  Henkilön, jolla on pätkätyöhistoria, päiväraha voi määräytyä viimeisen työsuhteen palkkatietojen perusteella, jos pätkätyöhistoria on luotettavasti selvitetty. Selosta työhistoria viimeisen vuoden ajalta Lisätietoja-kohdassa.

Missä vaiheessa lähetän poissaoloajan palkkatiedot, jos poissaolo jatkuu eikä palkkaa ole vielä maksettu koko poissaolon ajalta?

Voit ilmoittaa palkat palkanmaksujaksottain. Merkitse tällöin ilmoitukseen tieto 'Palkanmaksu jatkuu pp.kk.vvvv lukien'. Päivärahaa ei makseta ilmoitetusta päivämäärästä lukien ennen kuin Kelaan on toimitettu uusi palkkailmoitus.

Voi myös ilmoittaa palkat vasta, kun koko poissaoloajan palkka on tiedossa ja maksettu.

Ilmoitanko jatkoilmoituksessa taas 6 kk:n ansiot uudelleen jatkopätkän alkuun asti? Vai voiko 6 kk:n ansio -kohdan jättää näissä tapauksissa tyhjäksi?

Ilmoita 6 kk:n palkkatiedot vain alkavaan työkyvyttömyyteen. Yhdenjaksoisessa työkyvyttömyydessä päivärahan määrä säilyy samana.

Kenelle päiväraha maksetaan, jos työntekijä on poissaolon aikana  vuosilomalla?

Päiväraha maksetaan työntekijälle itselleen, jos hänellä on  vuosilomallaan oikeus saada sairaus-, kuntoutus- tai vanhempainpäivärahaa.

Työnantaja ilmoittaa Kelaan vain ne palkat, joista sillä on oikeus  työ- tai virkaehtosopimuksen, työsopimuksen tai muun sopimuksen tai lain, asetuksen tai muun säädöksen tai määräyksen perusteella saada päiväraha Kelasta palkkaa vastaavalta osalta. Työnantaja voi halutessaan ilmoittaa vuosiloman ajan Lisätietoja-kohdassa, jos vuosiloma kohdistuu sairauspäivärahan, kuntoutusrahan tai vanhempainpäivärahan aikaan, mutta vuosiloma-ajan palkkatietoja Kela ei tarvitse.

Miten toimin, jos huomaan lähettäneeni virheellisen tiedon Kelaan?

Jos lomake on kokonaan virheellinen, esim. se on annettu väärän työnantajan tai väärän työntekijän tiedoilla

 • lähetä välittömästi Lisäselvitys (Lisäselvitys aikaisemmin lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen) saman työnantajan ja saman työntekijän tiedoilla, esim: "Tänään klo 13.45 lähetetty ilmoitus on virheellinen. Pyydän poistaman ilmoituksen tiedot, koska ilmoitus on annettu väärän henkilön tiedoilla."
 • Lähetä  tämän jälkeen uusi lomake oikeilla  tiedoilla normaalisti.

Jos virhe koskee ilmoitettua palkan määrää tai sen suoritusaikaa

 • Lähetä sama lomake uudelleen ja kirjoita selostus virheestä Lisätietoja-kenttään,  esim. "Tämä on korjaus pv.kk.vvvv lähetettyyn ilmoitukseen, jossa palkka on ilmoitettu virheellisesti."

 Virheellinen ja korjattu ilmoitus jäävät näkymään Aiemmin lähetetyt –osioon.

Miten työnantajan yhteystiedot ilmoitetaan asiointipalvelussa?

Työnantajan asiointipalvelussa on tärkeää, että yhteystiedot täytetään täsmällisesti, koska sillä on vaikutusta hakemuksen ohjautumiseen Kelan etuusjärjestelmässä. Suositeltavin tapa yhteystietojen täyttämiseen on Hae tiedot -painikkeen käyttö, jolloin sivulle tuodaan tiedot edellisestä hakemuksesta. Tiedot voi tarvittaessa korjata. Jos päivärahaa haetaan ensimmäisen kerran, yhteystiedot on täytettävä alusta asti.  

Päätöksensaajan yhteystiedot tulisi täyttää joka kerta samanlaisina, jotta hakemus ohjautuu Kelassa oikein – esimerkiksi osoitetta kirjattaessa tulisi aina käyttää samaa postilokeroa tai katuosoitetta, ei näitä vuorotellen. Huomaa myös, että päätöksensaajan yhteystiedoista täytetään ensin yrityksen nimi (työnantaja tai tämän valtuuttama yritys, esimerkiksi tilitoimisto) ja vasta seuraavaan kenttään tulee yrityksessä asiaa hoitavan henkilön tai osaston nimi.

Työnantajan yhteystiedot -näyttö on erilainen, jos Kelaan lähetetään vain hakemusta täydentäviä tietoja, esimerkiksi tiedot  6 kk:n palkoista (Esitetyt työtulot). Näissä yhteystiedot tarvitaan, jotta työnantajalle voidaan tarvittaessa lähettää kirje, jos tämän edustajaa ei muutoin tavoiteta.

Kuinka pitkään työnantajan päivärahapäätös on katsottavissa asiointipalvelussa?

Päätös näytetään palvelussa 2 vuoden ajan.

Lue lisää