Siirry sisältöön

Usein kysyttyä
työterveyshuollon järjestämisestä

 1. Milloin työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto?
 2. Miten työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut, ja mitä järjestelyjä se vaatii?
 3. Mitä työterveyshuollon pitää sisältää?
 4. Mitä pitää huomioida, kun työterveyshuoltopalveluja tuottava kunnallinen liikelaitos yhtiöitetään?

Milloin työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto?

Työnantajan pitää järjestää ehkäisevä työterveyshuolto, kun hänellä on työntekijä tai työntekijöitä työsopimussuhteessa. Sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista.

Työnantajalla on myös tietyin edellytyksin velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä alkaen. Työterveyshuolto tulee järjestää samantasoisena ja laajuisena kuin työsuhteessa oleville. 

Lue lisää työterveyshuollon järjestämisestä.

Miten työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut, ja mitä järjestelyjä se vaatii?

Työnantaja voi hankkia palvelut

 • terveyskeskuksen työterveysyksiköltä tai kunnalliselta liikelaitokselta
 • omalta työterveysasemalta tai yhdessä toisten työnantajien kanssa ylläpidetyltä yhteiseltä työterveysasemalta
 • muulta yksiköltä tai henkilöltä, joka tuottaa työterveyspalveluja esimerkkinä lääkärikeskukset

Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen valitsemansa työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa. Työnantaja ja palveluntuottaja laativat yhdessä kirjallisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Työterveyshuolto on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Lue lisää työterveyshuoltosopimuksesta.

Mitä työterveyshuollon pitää sisältää?

Työterveyshuollon sisältö määräytyy työpaikan tarpeiden ja työterveyslainsäädännön mukaan. Ehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat esimerkiksi

 • työpaikkaselvitykset
 • terveystarkastukset
 • ohjaus ja neuvonta sekä
 • toiminnan seuranta ja arviointi.

Työnantaja voi järjestää työntekijöilleen sairaanhoidon palveluja ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi. Sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista. Yleislääkäritasoinen sairaanhoito on työterveyshuoltona korvattavaa, kun palveluiden järjestämisestä sovitaan saman palveluntuottajan kanssa, jolta hankitaan ehkäisevän työterveyshuollon palvelut.

Mitä pitää huomioida, kun työterveyshuoltopalveluja tuottava kunnallinen liikelaitos yhtiöitetään?

Kun työterveyshuoltopalveluja tuottava liikelaitos yhtiöitetään, työterveyshuoltosopimusta ei voida siirtää muodostettavalle yhtiölle, ellei työterveyshuoltosopimuksessa ole annettu liikelaitokselle oikeutta siirtää sopimusta uudelle työterveyshuollon palveluntuottajalle kuulematta sopimuksen tehnyttä yrittäjää/työnantajaa. Yrittäjällä/työnantajalla on kuitenkin aina oikeus irtisanoa työterveyshuoltosopimus päättymään irtisanomisajan kuluttua. On siis huomioitava, kun tuotetaan työterveyshuoltopalveluita, että työterveyshuoltosopimukset ovat voimassa.
   
Muuta huomioitavaa:
•  Yksityisellä palveluntuottajalla tulee olla toimilupa työterveyshuollon palveluiden antamiseen.  
•  Yksityinen palveluntuottaja voi käyttää tilitysmenettelyä vuoden 2018 alusta. Lue lisää