Valtakirjamenettely rajaostotilanteessa

Seuraava ohje korvaa rajaostosta ja valtakirjamenettelystä aiemmin annetun ohjeistuksen (apteekkikirje 54A/2008). Käytännöt säilyvät kuitenkin ennallaan.

Kun yhden lääkevalmisteen kertatoimituksen omavastuu asiakkaalle on suurempi kuin vuosiomavastuu (605,13 euroa vuonna 2018), apteekki voi hakea tästä ns. rajaostosta lisäkorvausta Kelasta asiakkaan antamalla valtakirjalla. Valtakirja on lomakkeen SV178 (Hakemus, Suomessa syntyneet lääkekustannukset) viimeisellä sivulla. Hakemus ja valtakirja täytetään ohjeiden mukaan.

Valtakirjamenettelyä voidaan käyttää kaikkien sellaisten lääkkeiden toimituksissa (muukin kuin ns. kallis lääke), joissa yhden lääkkeen kertatoimituksen omavastuu on suurempi kuin vuosiomavastuu.

Apteekki kirjaa rajaoston lisätietoihin:

  • asiakkaan maksaman osuuden: vuosiomavastuu + lääkekohtainen omavastuu tai poikkeava lääkekohtainen omavastuu
  • apteekin hakeman osuuden

Kun edellä mainitut tiedot on kirjattu huolellisesti ja oikein rajaoston lisätietoihin, se nopeuttaa apteekin ja/tai asiakkaan hakemuksen käsittelyä Kelassa.

Rajaostoon voidaan hinnoitella vain yhtä lääkevalmistetta.

Rajaoston lisäksi samalla asiointikerralla toimitettavat muut lääkkeet

Jos asiakas ostaa samalla asiointikerralla myös muita korvattavia lääkkeitä, apteekki voi antaa niistä lisäkorvauksen suorakorvauksena. Tällöin apteekki hinnoittelee muut lääkkeet toiseen ostokertaan ja kirjaa oston lisätietoihin ’Valtakirja’.

Apteekki lähettää Kelaan ensimmäisenä rajaoston (osto 1), jossa myös asiakkaan alkuomavastuu viimeistään täyttyy. Rajaosto sisältää vain yhtä lääkevalmistetta. Vasta tämän jälkeen apteekki lähettää Kelaan lisäkorvauksen sisältävän suorakorvausoston (osto 2). Tämä osto sisältää muut lääkkeet.

  • Huom! Ennen Kelaan lähettämistä ostoon 2 on haettava päivittyneet suorakorvaustiedot, kuten aina muulloinkin kahden ostokerran välissä. Näin toimien ostot siirtyvät Kelaan oikeassa järjestyksessä ja myös alkuomavastuutieto on oikein.

Lisäksi apteekin tulee huomioida apteekkijärjestelmätoimittajan ohjeet valtakirjamenettelystä.

Apteekit voivat käyttää edellä mainittua poikkeuksellista lisäkorvauksen suorakorvausta ainoastaan rajaoston kanssa samalla asiointikerralla toimitettavissa muissa lääkkeissä. Jo seuraavan lääkeoston yhteydessä asiakkaan oikeus lisäkorvaukseen tarkistetaan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Lisätietoja