Siirry sisältöön

Valtakirjasopimusmenettely

Valtakirjasopimusmenettely taksiautoilijoille on päättynyt. Koko maa on siirtynyt taksien suorakorvausmenettelyyn Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Valtakirjasopimusmenettely jatkuu kuitenkin toistaiseksi joukkoliikenneluvallisilla pienoislinja-autoilla.

Valtakirjasopimusmenettelyssä asiakas valtuuttaa palvelujen tuottajan hakemaan ja saamaan Kelasta hänelle myönnettävän matkakorvauksen.

Tilityslomake

Käytä tilityksen tekemiseen lomaketta SV130

Lomake SV130

Korvauksen myöntämisessä ja korvausasioiden käsittelyssä sopimuksen tekijä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia säädöksiä, Kelan antamia ohjeita sekä sopimuksessa mainittuja ehtoja.

Valtakirjamenettelyä voi käyttää vain sellainen palvelujen tuottaja, jolla on voimassa oleva valtakirjasopimus Kelan kanssa.

Valtakirjamenettelyn käyttäminen on palvelujen tuottajalle vapaaehtoista. Palvelujen tuottaja voi periä asiakkaalta myös koko matkan hinnan, jolloin asiakas itse hakee korvauksen Kelasta. Asiakkaalla on halutessaan oikeus maksaa koko matkan hinta ja hakea korvaus itse.

Muutoksista ilmoittaminen

Kela ilmoittaa palvelujen tuottajalle kirjallisesti lainmuutoksista johtuvista ja muista matkan korvaamiseen vaikuttavista asioista. Palvelujen tuottajan tulee välittömästi ilmoittaa sopimuksensa toimeenpanoon vaikuttavat muutokset Kelan toimistoon. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi yritysten omistajanmuutokset sekä liikennelupiin tai asemapaikkaan kohdistuvat muutokset.

Kuljetuspalveluntuottajan tulee esittää valtakirjasopimusta tehtäessä Kelan toimistossa liikennelupa ja reksiteriote, josta ilmenee auton luokka ja varustetaso.

Valtakirjasopimusta rekisteröitäessä Kelan toimisto kirjaa sopimuskumppanin liikennöintimuodon, joka voi olla taksi, invataksi, paari- tai vammaisvarustettu auto tai joukkoliikenneluvallinen pikkubussi.

Lue lisää