Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta

Katso kysymykset ja vastaukset viittomakielellä VATU-keskuksen youtube-kanavalta.

Kuka voi saada tulkkilistan, ja miten se tehdään?

Kaikki asiakkaat voivat halutessaan saada tulkkilistan ja näin vaikuttaa siihen, kuka heille tulkkaa. Palvelu järjestetään tasavertaisesti kaikille riippumatta esimerkiksi elämäntilanteesta, iästä tai vammasta.

Tulkkilista ilmoitetaan asiakastietolomakkeella. Jos olet jo palauttanut asiakastietolomakkeen ja ilmoittanut, ettet halua tulkkilistaa, voit tehdä listan myöhemmin ottamalla yhteyttä Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen.

Voit ehdottaa listalle oman alueen palveluntuottajien tulkkeja. Lista laaditaan yhteistyössä Kelan kanssa niin, että listan tulkit sopivat sinulle.

Listalle kannattaa ehdottaa omaan tarpeeseen sopivaa määrää tulkkeja. Jos tarvitset paljon tulkkausta esimerkiksi työssä tai harrastuksissa, listalle kannattaa ehdottaa riittävästi tulkkeja. Myös Kela voi ehdottaa lisää tulkkeja listalle.

Jos sinulla on liikkuva työ, voit nimetä listalle tulkkeja niiltä alueilta, joilla työskentelet.
Opiskelutulkkauksessa ei käytetä tulkkilistaa. Tarvittavat tulkit välitetään lukuvuodeksi kerrallaan.  Mahdollisuuksien mukaan pyrimme välittämään sinulle tulkin samalta palveluntuottajalta koko opiskeluajan. Opiskelija voi kuitenkin laatia oman tulkkilistan muihin tulkkaustarpeisiin.

Mistä löydän oman alueen palveluntuottajat ja tietoa tulkeista?

Aluekohtaiset listat palveluntuottajista löytyvät Kelan verkkosivuilta. Kunkin alueen palveluntuottajat on listattu asiakasryhmittäin, ja listoista löytyy linkit palveluntuottajien verkkosivuille. Voit katsella listoja verkossa tai ladata niitä omalle koneelle.

Oman alueen palveluntuottajien verkkosivuilta löytyy tietoa tulkeista, joita voit ehdottaa omalle tulkkilistalle. Myös Vammaisten tulkkauspalvelukeskus ohjaa ja neuvoo.

Voinko lisätä tai poistaa tulkkeja listalta?

Tarvittaessa voit tehdä tulkkilistaan muutoksia eli poistaa tai lisätä tulkkeja listalta. Tavoitteena on kuitenkin, että tulkkilista on melko pysyvä. Voit tehdä muutoksia esimerkiksi silloin, jos listalla olevat tulkit ovat harvoin käytettävissä tai jos kommunikointi sinun ja tulkin välillä ei toimi. 

Jos näyttää siltä, että tilauksiisi ei löydy oman listan tulkkeja, Kela voi ehdottaa lisää tulkkeja listallesi. Tavoite on vastata joustavasti asiakkaan tulkkaustarpeeseen ja sen mahdollisiin muutoksiin.

Jos alueelle tulee uusia tulkkeja, Vammaisten tulkkauspalvelukeskus voi ehdottaa heitä listallesi. Kela ei kuitenkaan lähetä sinulle viestiä alueen uusista tulkeista. Jos haluat, voit itse ehdottaa uusia tulkkeja listallesi.

Miten tulkkilista toimii, kun teen tilauksen?

Kun teet tilauksen, sinulle pyritään välittämään listalla oleva tulkki. Välittäjä tarkistaa, onko joku listallasi olevista tulkeista vapaa ja kuinka monta tulkkia tarvitset. Jos olet nimennyt tulkkeja tiettyihin tehtäviin (esim. harrastukseen tai työhön), tilaus pyritään välittämään heille.

Jos kaikki listan tulkit ovat varattuja, sinun kanssasi keskustellaan mahdollisuudesta siirtää tilauksen ajankohtaa tulkkien aikataulujen mukaan. Jos tämä ei sovi tai onnistu, tilaus voidaan sinun suostumuksellasi välittää tulkille, joka ei ole tulkkilistallasi. Tilausta ei välitetä tulkkilistan ulkopuoliselle tulkille ilman suostumustasi.

Milloin tilaus kannattaa tehdä, ja miten se etenee VATU-keskuksessa?

Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Kun teet tilauksen, se kirjataan välitysjärjestelmään. Tulkkihaku käynnistetään aikaisintaan 4 viikkoa ennen kuin tarvitset tulkkausta. Jos teet tilauksen aikaisemmin, se kirjataan järjestelmään ja otetaan käsittelyyn viimeistään 4 viikkoa ennen tulkkausta. Joissain tilanteissa tulkkihaku käynnistetään aiemmin (esim. jos tarvitset tulkkia ulkomaanmatkalle tai leirille).

Sinulle sopivaa tulkkia etsitään välitysjärjestelmän avulla. Palveluntuottajilla ja tulkeilla on järjestelmässä kalenteri, joka on aina auki vähintään 4 viikkoa eteenpäin. VATU-keskus näkee kalenterista tulkkien vapaat ajat ja sen, miten he ovat käytettävissä tulkkaustyöhön.

Jos sopiva tulkki on käytettävissä, hänet varataan sinulle. Jos tulkkeja ei ole käytettävissä, tilauksen käsittely kestää pidempään. Tulkin etsimistä voidaan jatkaa eri tavoilla, esimerkiksi laajentamalla hakua alueellisesti tai kysymällä palveluntuottajilta, löytyisikö tilaukseen tulkkia.

Jos tulkkia ei kaikesta huolimatta löydy, sinulle ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Milloin saan tiedon tulkin nimestä? Miten kannattaa toimia, jos haluan tietää tulkin nimen aiemmin?

Tulkin nimi ilmoitetaan tulkkausta edeltävänä päivänä klo 16. Jos haluat, voit pyytää, että nimi ilmoitetaan aiemmin.

Voinko toivoa tiettyä tulkkia tilaukseeni? Miten toimin, jos en halua tiettyä tulkkia?

Tulkkilistan avulla voit vaikuttaa siihen, kuka sinulle tulkkaa. Voit myös nimetä tietyt tulkit tiettyihin tehtäviin. Valitsemalla listan varmistat myös, että tilauksiisi pystytään löytämään tehokkaasti ja sujuvasti tulkki. Yksittäisiin tilauksiin ei voi toivoa tiettyä tulkkia.

Erityisen läheisiin perhetapahtumiin voi edelleen toivoa tulkkia. Tällaisia tapahtumia ovat omat tai lähisukulaisen häät, hautajaiset tai synnytys.

Olen tilannut tulkin tilaisuuteen, mutta en saanut tulkkia. Ystäväni sai tulkin samaan tilaisuuteen. Miksi minä en saanut tulkkia?

Sinulle välitetään tulkki joko omalta tulkkilistalta tai ilmoittamiesi asiakastietojen perusteella. Asiakkaiden tarpeissa ja tiedoissa on eroja, jotka voivat vaikuttaa tilaukseen.

Asiakkaiden yhteydenotot ja tilaukset käsitellään alueittain. Käsittelyjärjestys vaihtelee esimerkiksi sen mukaan, onko tilaus kiireellinen. Kiireellisesti käsitellään muun muassa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tilaukset.

Joskus tulkki ei ole käytettävissä tai hänet on jo varattu toisen asiakkaan tilaukseen. Tulkit päättävät melko pitkälle itse, miten paljon ovat käytettävissä tulkkaustyöhön ja miten paljon pitävät vapaata. Tulkkien välittäminen perustuu tulkin ilmoittamiin aikoihin, ja jos tulkki ei ilmoita olevansa käytettävissä, hänelle ei myöskään voida välittää tilauksia. Kelan ja palveluntuottajien välinen sopimus edellyttää, että tietty määrä tulkkausta on tarjolla myös pyhäpäivinä.

Tulkki voi myös peruuttaa tulkkauksen tai kieltäytyä siitä, jos hänelle tulee este.

Miksi tilauksen aihetta pitää tarkentaa, eikö pelkkä ”asiointi” riitä? Miksi kysytte tulkkauspaikan osoitetta, vaikka tulkki tietää, missä tulkkausta tarvitaan?

Kun teet tilauksen, on tärkeää, että kerrot, mihin tarvitset tulkkausta ja miten pitkäksi aikaa. Tulkkauspalvelun järjestäminen edellyttää aina, että tiedät tarpeesi etukäteen. Voit ilmoittaa tarpeesi esim. näin: ”vakuutusyhtiössä käynti”, ”koulun kevätjuhla”.

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus arvioi tilauksesi perusteella, miten tulkkaus kannattaa järjestää. Tilauksessa pitää ilmoittaa tilanne ja tulkkauksen tarve sekä aika ja paikka, jossa tapaa tulkin. Näin voidaan taata, että oikea tulkki tulee oikeaan paikkaan, ja varmistaa, että tulkki tietää, miten siellä toimitaan.

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus arvioi myös, kuinka monta tulkkia tarvitaan. Vaativiin tulkkaustilanteisiin voi tarvita 2 tulkkia. Vaativia tulkkaustilanteita ovat esimerkiksi teatteriesitykset ja kongressit.

Tulkkauspaikan osoite pitää ilmoittaa myös siksi, että tilaus voidaan kirjata välitysjärjestelmään. Kela ei saa tietoja tulkilta. Myös tulkin työnantaja tarvitsee tiedon.

Jos sinulla on henkilökohtainen tulkkilista, voit nimetä tietyn tulkin esimerkiksi harrastukseen. Näin voit itse varmistaa, että paikalle tulee tulkki, joka tietää, miten toimia.

VATU-keskus on jatkossa kiinni pyhäpäivinä. Miten toimin, jos tarvitsen tulkin esimerkiksi lääkäriin?

Jos sinulla on hätätilanteeseen liittyvä kiireellinen tulkkauksen tarve, voit ottaa yhteyttä suoraan tulkkiin tai palveluntuottajaan kaikkina vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä (myös pyhäpäivinä). Hätätilanteeseen liittyvällä kiireellisellä tulkkauksen tarpeella tarkoitetaan äkillisesti syntynyttä tilannetta, jossa asiakkaan oma tai lähisukulaisen henki, omaisuus tai turvallisuus on uhattuna.

Kannattaa etukäteen selvittää, onko käyttämäsi tulkki käytettävissä tähän tarkoitukseen ja tallentaa yhteystiedot.

Hätätilanteessa hätäilmoituksen voi myös tehdä tekstiviestillä suoraan hätäkeskukseen.

Miten toimin, jos myöhästyn tulkkaustilanteesta?

Jos olet myöhässä tulkkaustilanteesta, ilmoita siitä heti Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen. Tulkkauspalvelukeskus on yhteydessä tulkkiin ja kertoo sinun olevan myöhässä. Tulkki voi jäädä odottamaan, jos tietää, että olet tulossa. Jos tulkki ei tiedä, että olet tulossa, hän odottaa 15 minuuttia ja poistuu sen jälkeen paikalta.

Mitä tapahtuu, jos tilaus venyy yli tilatun ajan? Kuinka tulkki toimii, jos tulkkaustilanne jatkuu?

Jos huomaat tulkkaustilanteessa, että tarvitset tulkkausta pidemmäksi aikaa kuin osasit ennalta arvioida, voit ottaa yhteyttä Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen ja tehdä uuden tilauksen ylimenevälle ajalle.

Jos tilattu tulkkausaika ylittyy henkeen, terveyteen, turvallisuuteen, työhön, viranomaisasiointiin tai muun vastaavan tilanteen vuoksi, tulkki voi jatkaa tulkkausta, ellei hänellä ole alkamassa toista tulkkaustilausta. Asiakkaan ei näissä tilanteissa tarvitse tehdä uutta tilausta. Kela korvaa palveluntuottajalle ylimenneen ajan.