Vammaisten tulkkauspalvelut

Katso sivu puhetta tukevilla tukiviittomilla

Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle, jolla on

 • kuulovamma tai
 • kuulonäkövamma tai
 • puhevamma

ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta

 • työssä käymiseen
 • opiskeluun perusopintojen jälkeen
 • asiointiin
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • harrastamiseen tai virkistykseen.

Tulkkauspalvelun käyttö edellyttää myös, että tulkkauspalvelun käyttäjä pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja hän käyttää jotain toimivaa kommunikointimenetelmää.

Kommunikointimenetelmiä ovat esimerkiksi

 • suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli
 • suomen tai ruotsin kielen mukaan viitottu puhe
 • puhetulkkaus
 • kirjoitustulkkaus
 • muut kommunikaatiotavat.

Kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 360 tuntia vuodessa. Tulkkauspalvelun käyttö on maksutonta.

Lue lisää:

Viimeksi muokattu 13.1.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012