Vammaisten tulkkauspalvelu

Katso sivu puhetta tukevilla tukiviittomilla

Tulkkauspalvelu uudistuu vuoden 2018 alusta

Vuoden 2018 alusta vammaisten tulkkauspalvelun sopimuskausi vaihtuu ja palvelu uudistuu. Asiakas voi halutessaan vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa. Lisäksi tulkki pyritään löytämään niin läheltä asiakasta kuin mahdollista. Tulkkien välitys vuodelle 2018 alkaa joulukuussa.

Lue lisää uudistuksista.

Tietoa tulkkauspalvelusta

Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle, jolla on

 • kuulovamma tai
 • kuulonäkövamma tai
 • puhevamma

ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta

 • työssä käymiseen
 • opiskeluun perusopintojen jälkeen
 • asiointiin
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • harrastamiseen tai virkistykseen.

Tulkkauspalvelun käyttö edellyttää myös, että tulkkauspalvelun käyttäjä pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja hän käyttää jotain toimivaa kommunikointimenetelmää.

Kommunikointimenetelmiä ovat esimerkiksi

 • suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli
 • suomen tai ruotsin kielen mukaan viitottu puhe
 • puhetulkkaus
 • kirjoitustulkkaus
 • muut kommunikaatiotavat.

Kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 360 tuntia vuodessa. Tulkkauspalvelun käyttö on maksutonta.

Lue lisää:

Viimeksi muokattu 16.11.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012