Hae oikeutta tulkkaukseen

Katso sivu puhetta tukevilla tukiviittomilla

Oikeutta tulkkauspalveluun haet yleensä kerran. Lisätunteja, opiskelutulkkausta, etätulkkausta ja tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle haet erikseen.

Tulkkauspalveluun liittyvät hakemukset käsittelee Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskus (VATU-keskus).

Näin haet oikeutta tulkkauspalveluun:

  • Tee hakemus lomakkeella TU 1 Vammaisen henkilön tulkkauspalveluhakemus.
  • Täytä hakemuksen liitteeksi asiakasprofiililomake. Jos sinulla on kuulo- tai kuulonäkövamma, täytä profiililomake TU 10. Jos sinulla on puhevamma, täytä profiililomake TU 11.
  • Liitä hakemukseen sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan, kuten esim. puheterapeutin, lausunto, josta käy ilmi
  • millainen tulkkauspalvelun tarpeen aiheuttava vamma tai sairaus sinulla on
  • mitä kommunikointikeinoja käytät 
  • lausunnon kirjoittajan näkemys siitä, miten sinä hyötyisit tulkkauspalvelusta.

Lähetä hakemus ja sen liitteet postitse Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen tai jätä se mihin tahansa Kelan toimistoon tai palvelupisteeseen.

Voit täyttää ja tulostaa lomakkeet yllä olevista linkeistä. Saat lomakkeita myös Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta sekä Kelan toimistoista ja palvelupisteistä.

Viimeksi muokattu 25.3.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012