Muutoksista ilmoittaminen

Katso puhetta tukevilla tukiviittomilla

Ilmoita Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen, jos tilanteessasi tapahtuu muutos, joka vaikuttaa tulkkauspalvelun käyttöön. Ilmoita kommunikaatiotavoissasi tapahtuneet muutokset asiakasprofiililomakkeella.

Jos sinulla on kuulo- tai kuulonäkövamma, täytä asiakasprofiililomake TU 10.

Jos sinulla on puhevamma, täytä lomake asiakasprofiililomake TU 11.

Jos sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi muuttuu, ilmoita siitä välittömästi välityskeskukseen.

Jos muutat ulkomaille, ilmoita siitä Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen.

Jos muutat kotimaassa, osoitteenmuutosta ei tarvitse ilmoittaa. Kela saa uuden osoitteesi väestörekisterikeskuksesta.

Jos käytät etätulkkausta ja muutat kotimaassa, ilmoita osoitteenmuutoksesta Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen.

Viimeksi muokattu 25.3.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012