Opiskelutulkkaus

Katso sivu puhetta tukevilla tukiviittomilla

Opiskelutulkkausta myönnetään tarpeen mukaan perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Sitä myönnetään niin paljon kuin opiskelija tarvitsee, että hän selviytyy perusopetuksen jälkeisistä opinnoista.

Opiskelutulkkausta voidaan myöntää, jos opinnot

  • johtavat tutkintoon tai ammattiin (opiskelu lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa)
  • edistävät työllistymistä tai pääsyä ammatilliseen opiskeluun
  • tukevat työelämässä pysymistä tai etenemistä.

Päätöksen opiskelutulkkauspalvelun myöntämisestä tekee Vammaisten tulkkauspalvelukeskus. Päätös annetaan koko opiskelun ajaksi. Ilman opiskelutulkkauspäätöstä et ole oikeutettu opiskelutulkkiin. Päätöksen saatuasi, tee opiskelutulkkaustilaus Kelan välityskeskukseen. Katso kohta opiskelutulkin tilaaminen.

Viimeksi muokattu 26.3.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012