Tulkkauspalvelupäätös

Katso puhetta tukevilla tukiviittomilla

Tulkkauspalveluun liittyvät päätökset tehdään Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksessa. Kun tulkkauspalvelupäätös on myönnetty, kuulo- tai puhevammaisilla on oikeus 180 tulkkaustuntiin vuodessa ja kuulonäkövammaisilla 360 tuntiin.

Tulkkauspalvelupäätös lähetetään sinulle kotiin kirjeitse. Myös lisätunneista, opiskelutulkkauksesta ja ulkomaanmatkalle myönnetystä tulkkauspalvelusta lähetetään päätös postitse.

Viimeksi muokattu 25.3.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012