Vammaistuen määrä

Vammaistuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna haitan, avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Vammaistuki on verotonta tuloa. Hoitotukea tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.

Perusvammaistuki 92,94 e/kk

Voit saada perusvammaistukea, jos sairaus, vika tai vamma aiheuttaa sinulle olennaista haittaa.

Korotettu vammaistuki 216,87 e/kk

Voit saada korotetun vammaistuen, jos sairaus tai vamma aiheuttaa sinulle huomattavaa haittaa  tarvitset säännöllistä ohjausta ja valvontaa tai toisen henkilön antamaa apua henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella viikoittain. Korotettua vammaistukea voidaan maksaa myös, jos sinulla on oikeus parusvammaistukeen olennaisen haitan perusteella ja sinulle aiheutuu jatkuvasti sairaudesta erityiskustannuksia vähintään korotetun tuen verran.

Ylin vammaistuki 420,51 e/kk

Ylimpään vammaistukeen on oikeutettu vaikeasti vammainen hakija. Tämän tuen voi saada myös sellainen hakija, joka tarvitsee runsaasti ohjausta tai valvontaa tai päivittäin paljon toisen henkilön apua henkilökohtaisissa toiminnoissaan.

Sokea, liikuntakyvytön tai varhaiskuuro hakija on aina oikeutettu ylimpään vammaistukeen.

Henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan mm. pukeutumista, peseytymistä, liikkumista tai toimintoja, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Tulojen ja muiden tukien vaikutus

Vammaistuen määrään eivät vaikuta tulot tai varallisuus. Myöskään muut etuudet tai korvaukset eivät estä tuen saamista. Jos kuitenkin saat saman sairauden tai vamman takia tapaturma-/liikennevakuutusjärjestelmästä maksettavaa hoitotukea tai haittalisää tai vammaistukea vastaavaa etuutta ulkomailta, vammaistuestasi voidaan vähentää toisen etuuden määrä.

Viimeksi muokattu 31.12.2015
Sivu päivitetty 1.1.2015