Vammaistuen määrä ja maksaminen

Vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon haitan, avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Erityiskustannukset ovat ylimääräisiä kustannuksia, joita sairaudesta tai vammasta aiheutuu. Ne voivat korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

Perusvammaistuki 92,14 e/kk

Jos sairaus tai vamma aiheuttaa olennaista haittaa.

Korotettu vammaistuki 215e/kk

Jos sairaus tai vamma aiheuttaa

  • huomattavaa haittaa  tai säännöllisen ohjauksen ja valvonnan tarvetta
  • vaatii toisen henkilön antamaa säännöllistä apua henkilökohtaisissa toiminnoissa esim. pukeutumisessa, peseytymisessä, liikkumisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

     

Ylin vammaistuki 416,91e/kk

Henkilölle, joka on

  • vaikeasti vammainen
  • joka tarvitsee runsaasti ohjausta, valvontaa tai päivittäin paljon apua henkilökohtaisissa toiminnoissaan, esim. pukeutumisessa, peseytymisessä, liikkumisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
  • sokea, liikuntakyvytön tai varhaiskuuro.

Erityiskustannukset ja korotettu vammaistuki

Jos sinulla on oikeus perusvammaistukeen ja sairaudesta tai vammasta aiheutuu sinulle erityiskustannuksia, niiden vuoksi voidaan myöntää perustuen sijasta korotettu vammaistuki. Tällöin kustannuksia tulee olla vähintään korotetun vammaistuen verran. Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut sekä kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset. Huomioitavat kustannukset harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Maksaminen

Vammaistuki maksetaan kuukausittain aina kuun 7. päivä. Jos 7. päivä ei ole pankkipäivä, Kela maksaa tuen edeltävänä pankkipäivänä.

Vammaistukea saavan tulot ja varallisuus eivät vaikuta tuen määrään.

Vammaistuki maksetaan hakijan pankkitilille. Jos olet alle 18-vuotias, vammaistuki maksetaan huoltajasi ilmoittamalle tilille.

Vammaistuki on verotonta tuloa.

Vammaistukea on oikeus vain Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla henkilöllä. Tämä edellyttää, että hakija on asunut Suomessa tai toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vähintään 3 vuotta. Lisätietoja maasta- ja maahanmuutto-osiosta

Viimeksi muokattu 4.1.2017
Sivu päivitetty 1.1.2015