Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuen tavoitteena on tukea sairauden tai vamman vuoksi säännöllistä hoitoa ja/tai kuntoutusta tarvitsevan lapsen päivittäistä elämää. Vammaistukea voi saada lapsi, joka tarvitsee ikäistään enemmän hoitoa ja huolenpitoa vähintään 6 kuukauden ajan.

Hoidon ja huolenpidon tarve voi aiheutua esimerkiksi

  • lapsen sairauskohtausten ja lääkityksen hoidosta
  • siitä, että lasta on sairauden tai vamman vuoksi autettava päivittäisissä toiminnoissa ja koulutehtävissä
  • lapsen kuljettamisesta kuntoutukseen
  • siitä, että lasta on valvottava ikäisiään enemmän.

Sairauden tai vamman diagnoosi ei pelkästään ratkaise lapsen oikeutta vammaistukeen. Oikeus tukeen ja sen tasoon arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon hoitoa ja huolenpitoa lapsi tarvitsee. Vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon hoidon ja huolenpidon tarpeen mukaan.

Vammaistuki myönnetään yleensä määräajaksi, jonka päätyttyä siihen voi hakea jatkoa. Vaikka monet sairaudet ovat elinikäisiä, niiden aiheuttama hoidon ja huolenpidon tarve voi muuttua, kun lapsi kasvaa ja kehittyy. Tuen maksuaika riippuu siitä, miten pitkään lapsen sairaudesta tai vammasta aiheutuvan hoidon ja huolenpidon tarpeen arvioidaan kestävän.
    

Viimeksi muokattu 28.12.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012