Kotihoidon tuki

Kenelle?

Kotihoidon tukea voi hakea vanhempi tai muu huoltaja, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti).

Hoitoraha ja hoitolisä

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu

 • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
 • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
 • kuntalisä kotikunnasta riippuen.

Milloin kotihoidon tukea saa?

Kela voi maksaa kotihoidon tukea 

 • alle 3-vuotiaasta lapsesta, jolle ei ole varattu kunnallista päivähoitopaikkaa
 • yli 3-vuotiaasta lapsesta, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea
 • adoptiolapsesta (ks. vanhempainetuudet adoptioperheelle)

Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot, joten vanhemmat voivat olla töissä tai esimerkiksi palkallisella vuosilomalla ja saada hoitorahaa.

Milloin kotihoidon tukea ei voi saada

 • kun nuorin lapsi täyttää 3 vuotta (tällöin loppuu myös lakisääteinen oikeus hoitovapaaseen, mutta jos työnantajasi myöntää hoitovapaan, voit jäädä kotiin hoitamaan myös yli 3-vuotiasta lasta, mutta hoitoon ei voi saada Kelan tukea)
 • jos perhe saa muita Kelan etuuksia, jotka vaikuttavat tukeen (Katso lisää kohdasta Määrä.)
 • jos lapselle on varattu kesän ajaksi kunnallinen päiväkotipaikka
 • vanhempi, joka ei asu lasten kanssa samassa taloudessa
 • sijaisvanhempi.

Hoitovapaata voi pitää useammassa jaksossa

Oikeus hoitovapaaseen perustuu työsopimuslakiin (työ- ja elinkeinoministeriö). Hoitovapaan myöntää työnantaja, joten sovi vapaasta työnantajasi kanssa. Ilmoita vapaasta työnantajallesi viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Voit pitää hoitovapaasi yhdessä tai kahdessa osassa (jokaista lasta kohti). Vapaan tulee kestää vähintään kuukausi kerrallaan. Hoitovapaata voi pitää useammassakin jaksossa, jos saat siihen työnantajan luvan. Kela maksaa lastenhoidon tukea perheelle kuinka monelta jaksolta tahansa, kunhan jaksot ovat vähintään kuukauden mittaisia.

Molemmat vanhemmat eivät voi olla hoitovapaalla yhtä aikaa, mutta osittaisen hoitovapaan voi jakaa molemmille. Myös adoptiovanhemmilla on oikeus lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukeen.

Tietoa hoitovapaasta voit saada myös työehtosopimuksesta, ja ongelmatilanteissa voit keskustella vapaasta esim. ammattiliittosi kanssa.

Kotihoidon tuki ulkomaille?

Lasten kotihoidon tukea ei yleensä makseta ulkomaille, jos perhe oleskelee ulkomailla esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi. Tukea voidaan kuitenkin tietyissä tilanteissa maksaa EU- tai ETA-maihin tai Sveitsiin esimerkiksi toisessa EU- tai ETA-maassa ja Sveitsissä mm. lähetettynä työntekijänä työskentelevän mukana olevasta lapsesta, jos perhe kuuluu edelleen suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Lue lisää kohdasta Maasta- ja maahanmuutto. Tukea ei keskeytetä tavanomaisen lomamatkan ajalta.

Ilmoita Kelaan välittömästi, jos muutat ulkomaille tai muulle paikkakunnalle, lapsen hoitojärjestelyt muuttuvat tai perheen tulot muuttuvat. Ilmoittaminen on tärkeää, jotta tukea ei makseta liikaa ja jouduta perimään takaisin.

Viimeksi muokattu 9.6.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012