Osittainen hoitoraha

Jos sinulla on pieniä koululaisia, voit tehdä enintään 30-tuntista työviikkoa ja saada osittaista hoitorahaa Kelasta. Saat osittaista hoitorahaa, kunnes lapsen 2. kouluvuosi päättyy (31.7.). Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin eli käy koulua normaalia pidempään, Kela maksaa osittaista hoitorahaa, kunnes lapsen 3. lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.

Osittaisen hoitovapaan myöntää työnantaja, joten sovi vapaasta työnantajasi kanssa. Kela ei päätä työaikasi ehdoista. Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen perustuu työsopimuslakiin (työ- ja elinkeinoministeriö). Ilmoita vapaasta työnantajallesi viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

1.1.2014 alkaen alle 3-vuotiaista lapsiseta ei enää myönnetä osittaista hoitorahaa, vaan joustavaa hoitorahaa.

Kenelle osittaista hoitorahaa?

Osittaisen hoitorahan edellytyksenä on, että keskimääräinen viikoittainen työaikasi on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi enintään 6-tuntista työpäivää tai noin 4-päiväistä työviikkoa.

Osittaista hoitorahaa voivat saada sekä isä että äiti, kunhan vanhemmat hoitavat lasta eri aikoina. Osittaista hoitorahaa voi saada myös ns. etävanhempi eli vanhempi, joka ei asu lasten kanssa samassa taloudessa. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, vanhemmalla on oikeus saada osittaista hoitorahaa jo esikoulun ajalta.

Muiden tukien vaikutus

Osittaista hoitorahaa voi saada samanaikaisesti esimerkiksi yksityisen hoidon tuen kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa hoidossa.

Osittaista hoitorahaa ei voi saada, jos

  • vanhempi saa kotihoidon tukea ja hoitaa lasta itse
  • vanhempi saa vanhempainpäivärahaa samaan aikaan
  • vanhempi saa joustavaa hoitorahaa (toinen vanhemmista voi saada toisesta lapsesta joustavaa hoitorahaa)
  • vanhempi on sairauslomalla yli 4 viikkoa (lyhyt sairausloma ei vaikuta tukeen).

Viimeksi muokattu 25.3.2015
Sivu päivitetty 1.1.2014