Osittainen hoitoraha

Voit saada osittaista hoitorahaa, kun teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Kela maksaa osittaista  hoitorahaa koulussa 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta.

Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin eli käy koulua normaalia pidempään, Kela maksaa osittaista hoitorahaa jo esikoulun ajalta ja kunnes lapsen 3. lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.

Osittaisen hoitovapaan myöntää työnantaja, joten sovi vapaasta työnantajasi kanssa. Kela ei päätä työaikasi ehdoista. Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen perustuu työsopimuslakiin (työ- ja elinkeinoministeriö). Ilmoita vapaasta työnantajallesi viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

1.1.2014 alkaen alle 3-vuotiaista lapsista ei enää myönnetä osittaista hoitorahaa, vaan joustavaa hoitorahaa.

Kenelle osittaista hoitorahaa?

Osittaisen hoitorahan edellytyksenä on, että keskimääräinen viikoittainen työaikasi on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi enintään 6-tuntista työpäivää tai noin 4-päiväistä työviikkoa.

Osittaista hoitorahaa voivat saada sekä isä että äiti, kunhan vanhemmat hoitavat lasta eri aikoina. Osittaista hoitorahaa voi saada myös ns. etävanhempi eli vanhempi, joka ei asu lasten kanssa samassa taloudessa.

Saat osittaista hoitorahaa pienistä koululaisista, kunnes lapsen 2. kouluvuosi päättyy (31.7.).

Muiden tukien vaikutus

Osittaista hoitorahaa voi saada samanaikaisesti esimerkiksi yksityisen hoidon tuen kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa hoidossa.

Osittaista hoitorahaa ei voi saada, jos

  • vanhempi saa kotihoidon tukea ja hoitaa lasta itse
  • vanhempi saa vanhempainpäivärahaa samaan aikaan
  • vanhempi saa joustavaa hoitorahaa (toinen vanhemmista voi saada toisesta lapsesta joustavaa hoitorahaa)
  • vanhempi on sairauslomalla yhtäjaksoisesti vähintään 4 viikkoa (lyhyt sairausloma ei vaikuta tukeen). Oikeus osittaiseen hoitorahaan päättyy työkyvyttömyyden alkamisesta lukien.

Viimeksi muokattu 15.7.2015
Sivu päivitetty 1.1.2014