Vuokravakuuden sisältö

Vuokravakuus annetaan kirjallisena maksusitoumuksena. Siinä Kela sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle sen vahingon, joka aiheutuu siitä, ettei tuensaajana oleva vuokralainen täytä vuokrasuhteesta johtuvia velvoitteitaan.

Vuokravakuutena annetaan yleensä kahden kuukauden vuokraa vastaava määrä. Perustellusta syystä, esimerkiksi asunnottomuuden uhka, vaikeasti asutettava (asiakkaalla esim. luottohäiriöitä), vakuus voidaan antaa kolmeksi kuukaudeksi, mikä on määritelty asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AHVL 8§) mukaan pisimmäksi vuokravakuusajaksi.

Vuokravakuus annetaan vuokrasopimuksen voimassaoloajan mukaisesti. Vuokravakuus on asuntokohtainen. Jos vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, myös vuokravakuus on voimassa toistaiseksi.

Jos vuokrasopimus on tehty määräajaksi, lakkaa vuokravakuus olemasta voimassa määräajan päätyttyä. Vakuutta voidaan jatkaa ilman vakuuden uudelleen hakemista, mikäli jatkosopimus toimitetaan Kelalle kuukauden kuluessa edellisen sopimuksen päättymisestä. Lisäksi edellytetään, että uuden sopimuksen on vastattava aikaisempaa sopimusta ja asiakkaan tulee olla edelleen toimeentulotuen saaja. Kela ilmoittaa pyydettäessä vuokranantajalle vuokravakuuden jatkumisesta.

Määräajaksi annetun vuokravakuuden voimassaoloa voidaan jatkaa myös vuokrasopimuksen jatkamista koskevan tarjouksen perusteella. Tällöin asiakkaan tulee hakea vuokravakuutta uudelleen ja liittää tarjous hakemukseen. Kela antaa uuden päätöksen vuokravakuudesta ja antaa uuden kirjallisen maksusitoumuksen.

Mikäli määräaikaisen vuokrasopimuksen sisältö muuttuu oleellisesti, tulee asiakkaan hakea tarvittaessa uutta vuokravakuutta.

Viimeksi muokattu 30.1.2017
Sivu päivitetty 1.12.2016