Siirry sisältöön

Kelan etuuksista kertovat viittomakieliset videomme eivät ole nyt käytössä. Uudistamme sivuston ja julkaisemme uudet videot suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä, kun ne ovat valmiit.

Våra videon på teckenspråk är inte nu i bruk.
Vi förnyar som bäst sidorna och publicerar nya videon på finskt och finlandssvenskt teckenspråk när de är klara.