Kelan etuuksista kertovat viittomakieliset videomme eivät ole nyt käytössä. Uudistamme sivuston ja julkaisemme uudet videot suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä, kun ne ovat valmiit.

Våra videon på teckenspråk är inte nu i bruk.
Vi förnyar som bäst sidorna och publicerar nya videon på finskt och finlandssvenskt teckenspråk när de är klara.

Viimeksi muokattu 5.2.2015
Sivu päivitetty 22.10.2012