Grundläggande utkomststöd från FPA 2017

Utkomststöd är en temporär stödform. Du kan söka utkomststöd först efter att du sökt alla andra förmåner och ersättningar du har möjlighet att få.

Läs mer