Rehabilitering för dig i arbetsför ålder

FPA:s rehabiliering är främst avsedd för personer i arbetsför ålder. Rehabiliteringen ska främja arbets- och funktionsförmågan.

Den yrkesinriktade rehabiliteringen riktar sig till personer med nedsatt funktionsförmåga som redan varit yrkesaktiva en tid, men också till och dem som ska trädan in i eller återvända tilli arbetslivet. Den kan också rikta sig till yrkesaktiva som hotar bli arbetsoförmögna de närmaste åren.

I maj 2016 börjar en ny yrkesinriktad KIILA-rehabilitering som ersätter TYK-rehabiliteringen.

För dem som redan är i arbetslivet och som förvärvsarbetat länge (över 5 år) ordnas den yrkesinriktade rehabiliteringen i allmänhet i första hand av en arbetspensionsanstalt eller av arbetsförvaltningen. Yrkesinriktad rehabilitering för handikappade som förvärvsarbetar ordnas i första hand av arbetspensionsanstalterna.

FPA ordnar behövsprövad rehabilitering för olika sjukdomsgrupper samt beviljar hjälpmedel för arbete. Dessutom ordnar FPA krävande medicinsk rehabilitering för personer med grav funktionsnedsättning.

ASLAK-kurser inleds inte längre, men tidigare beviljade kurser slutförs år 2016.

Ansökan till FPA-rehabilitering sker på olika sätt beroende på om det är frågan om yrkesiriktad rehabilitering för personer med nesatt funktionsförmåga, krävande medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp, behovsprövad rehabilitering eller rehabiliterande psykoterapi

Dessutom ordnar FPA rehabilitering och anpassningsträning för olika patientgrupper i olika åldrar.

Rehabiliteringen kan även omfatta hjälpmedel som behövs för att möjliggöra studier eller arbete samt näringsunderstöd för arbete i eget företag eller som yrkesutövere.

Dessutom ordnar FPA rehabilitering och anpassningsträning för olika patientgrupper i olika åldrar.

Rehabiliteringen kan även omfatta hjälpmedel som behövs för att möjliggöra studier eller arbete samt näringsunderstöd för arbete i eget företag eller som yrkesutövere.

Mer information

Senast ändrad 26.8.2016
Uppdaterad 19.10.2012