Rehabilitering för dig i arbetsför ålder

FPA:s rehabiliering är främst avsedd för personer i arbetsför ålder. Rehabiliteringen ska främja arbets- och funktionsförmågan.

Den yrkesinriktade rehabiliteringen riktar sig till personer med nedsatt funktionsförmåga som redan varit yrkesaktiva en tid, men också till och dem som ska träda in i eller återvända till arbetslivet. För dem kan det t.ex. passa med sysselsättningfrämjande rehabilitering. Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan också rikta sig till yrkesaktiva som hotar bli arbetsoförmögna de närmaste åren.

För dem som redan är i arbetslivet och som förvärvsarbetat länge (över 5 år) ordnas den yrkesinriktade rehabiliteringen i allmänhet i första hand av en arbetspensionsanstalt eller av arbetsförvaltningen. Yrkesinriktad rehabilitering för handikappade som förvärvsarbetar ordnas i första hand av arbetspensionsanstalterna.

FPA ordnar behövsprövad rehabilitering för olika sjukdomsgrupper samt beviljar hjälpmedel för arbete. Dessutom ordnar FPA krävande medicinsk rehabilitering för personer med grav funktionsnedsättning.

Ansökan till FPA-rehabilitering sker på olika sätt beroende på om det är frågan om yrkesiriktad rehabilitering för personer med nesatt funktionsförmåga, krävande medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp, behovsprövad rehabilitering eller rehabiliterande psykoterapi

Dessutom ordnar FPA rehabilitering och anpassningsträning för olika patientgrupper i olika åldrar.

Rehabiliteringen kan även omfatta hjälpmedel som behövs för att möjliggöra studier eller arbete samt näringsunderstöd för arbete i eget företag eller som yrkesutövare.

Mer information

Senast ändrad 7.12.2016
Uppdaterad 19.10.2012