ASLAK-kurser

Nya ASLAK-rehabiliteringskurser inleds inte längre men påbörjade kurser slutförs år 2016. 

De yrkesorienterade medicinska ASLAK-kurserna är en form av tidig rehabilitering som FPA har utvecklat. Målet är att på lång sikt främja arbetsförmågan och välbefinnandet samt att tillägna sig både rätta arbetsmetoder och sunda motions- och levnadsvanor. ASLAK-kurserna är antingen riksomfattande, regionala eller bundna till en enskild arbetsplats.

ASLAK-rehabiliteringen är planerad för olika yrkes- och arbetstagargrupper som i sitt arbetet utsätts för stor fysisk, psykisk och social belastning, som lätt kan leda till att hälsoproblem hopar sig och arbetsförmågan blir nedsatt.

ASLAK-rehabiliteringen

  • är avsedd för personer i förvärvsarbete
  • rehabiliteringen planeras i samarbete mellan arbetsplatsen, företagshälsovården, rehabserviceproducenten och FPA
  • består i en öppen- eller slutenvårdskurs som genomförs i 2-3 etapper under ett år eller
  • en kortare ASLAK-kurs på 10-12 dygn i några etapper. Kursen genomförs inom 2 månader.
  • ordnas så att klienterna arbetar på sin vanliga arbetsplats mellan etapperna.

Mer information

Senast ändrad 8.3.2016
Uppdaterad 19.10.2012