Rehabiliteringskurser och anpassningsträning

Syftet med rehabiliteringskurserna är att förbättra eller bevara rehabiliteringsklientens fysiska, psykiska och sociala arbets- eller funktionsförmåga och att instruera klienten i att på egen hand upprätthålla konditionen.På kurserna utnyttjar man gruppaktiviteter och stöd från andra personer i samma situation.

Rehabiliteringskurser ordnas för olika sjukdomsgrupper och klienter som kan ha nytta av rehabilitering i form av öppen eller sluten vård (t.ex. personer med sjukdomar i rörelseorganen, stroke- och hjärtpatienter samt personer med sjukdomar i andningsorganen). FPA ordnar också rehabiliteringskurser som förbättrar yrkesfärdigheterna.

Anpassningsträning går ut på att förbättra den psykiska, fysiska och sociala funktionsförmågan när den har försvagats till följd av sjukdom eller handikapp. Med anpassningsträning försöker man ge klienterna och deras familjer bästa möjliga förutsättningar att leva ett fullvärdigt liv.

Anpassningsträningen genomförs vanligen i form av kurser där arbete i grupp spelar en central roll. För personer med grava handikapp ordnas även individuell anpassningsträning.

Det finns anpassningsträningskurser för olika ålders- och sjukdomsgrupper, bland annat för diabetiker och cancerpatienter. Anpassningsträningen genomförs i samarbete med handikapporganisationerna, FPA och rehabserviceproducenterna. Kurserna ordnas antingen som öppen eller institutionsrehabilitering vid rehabinrättningar och kurscentraler.

Bekanta dig med kurserna

Rehabiliteringskursernas längd, uppdelning och innehåll varierar efter sjukdoms- och målgruppens behov. Information om kurserna finns på www.fpa.fi/sokrehabkurs.

Mer information

Senast ändrad 3.3.2016
Uppdaterad 19.10.2012