Gå till innehållet

En störning har upptäckts i funktionen Skicka meddelande eller bilaga Mer information

Fpa.fi-webbsidor om arbetslöshet förnyas på basen av respons


Innan webbsidorna om arbetslöshet på fpa.fi förnyades frågade vi våra kunder vad de inte hittar på sidorna.

Förnyelsen av webbplatsen fpa.fi möjliggör nya sätt att erbjuda information. Snabbguiden ger en överblick över vilka skeden som hör till en förmånsansökan och vem som har ansvar för de olika skedena: kunden, FPA eller till exempel arbets- och näringsbyrån. På framsidan finns också länkar till information som kunderna saknat.

Kassa eller FPA?

Inför förnyelsen frågade vi också av FPA:s kundservice, vilka saker deras kunder inte hittar på fpa.fi och vilka saker som efterfrågas mest. Svaren var delvis överraskande.

Till exempel unga kanske inte vet om att de hör till en arbetslöshetskassa. Om de redan under studietiden har gått med i en fackförening, känner de kanske inte till att arbetslöshetsförmånen ska sökas från kassan, inte från FPA. Bland annat detta framkommer nu tydligare i snabbguiden och på sidorna om arbetslöshetsförmåner.

Det visade sig också att det är nödvändigt att använda vissa termer. Om det är väsentligt att kunden förstår vad självrisktid eller arbetsvillkor betyder, är det viktigt att använda dem och göra dem begripliga. Samma termer används också av andra myndigheter, till exempel arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Därför används vissa centrala begrepp nu också på framsidan.

Samtidigt har vi försökt berätta om komplicerade saker på ett förståeligt sätt och som logiska helheter.

Ge respons – vi utvecklar

De nya sidorna om arbetslöshet har publicerats på finska, svenska och engelska. Du kan skicka respons och utvecklingsförslag per e-post till kelafi@kela.fi.

Bekanta dig med webbsidorna om arbetslöshet på fpa.fi: