Skatteåterbäringarna beaktas som inkomst i samband med utkomststödet


Skatteåterbäringar som överstiger 50 euro inverkar på utkomststödet. Om kundens skatteåterbäring är föremål för utsökning, beaktas av skatteåterbäringen endast den del som kvarstår efter utsökning.

I år betalas skatteåterbäringarna 5.12. Återbäringarna kan inverka på det utkomststöd som betalas i december.

Utkomststödet påverkas dock endast av den del av skatteåterbäringen som överskrider gränsen för små inkomster. Skatteåterbäringar under 50 euro per person eller 100 euro per familj anses små.

Om till exempel en kund som bor ensam får 200 euro i skatteåterbäring, inverkar 150 euro av skatteåterbäringen på utkomststödet för december. Stödet justeras vid FPA om beslutet har fattats före december och skatteåterbäringen inte har beaktats i beslutet. FPA kontaktar kunden innan stödbeloppet minskas. Stora skatteåterbäringar kan inverka på utkomststödet under flera månader.

Om kunden tidigare har uppgett skatteåterbäringen i samband med ansökan om utkomststöd, har den redan beaktats i beslutet och ingen justering behövs om skatteåterbäringens belopp inte har ändrats.

Utkomststödet påverkas endast av den del av återbäringen som kvarstår efter utsökning


Om kundens skatteåterbäring är föremål för utsökning, påverkas utkomststödet endast av den del av återbäringen som kvarstår efter utsökning. Om hela skatteåterbäringen är föremål för utsökning, inverkar återbäringen inte alls på utkomststödet. Kunden ska lämna in ett intyg om utsökningen som bilaga till ansökan om utkomststöd.

Sedan september har man i de utkomststödsbeslut som postas informerat kunderna om hur en skatteåterbäring inverkar på utkomststödet.

Närmare information för kunder: