Störningen i Tolktjänstens distansservice för personer med funktionsnedsättning fortsätter

Tolktjänstens distansservice för personer med funktionsnedsättning har drabbats av en störning fr.o.m. 6.10.2017.

Distansservicen fungerar men störningen påverkar videosamtals bildkvalitet.
Orsaken till felet utreds och problemet korrigeras så snabbt som möjligt. 

Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakar.r.

 

FPA tekniska kundsupport

ict-asiakastuki@kela.fi