Allmänna principer

När du flyttar till eller från Finland beror din sociala trygghet i första hand på om du flyttar för en kort tid eller permanent. Dessutom är din sociala trygghet beroende av till vilket land du flyttar eller från vilket land du flyttar till Finland.

EU-lagstiftningen reglerar den sociala tryggheten för personer som flyttar mellan EU/EES-länderna och Schweiz. För personer som flyttar till ett nordiskt land, USA, Kanada, Chile, Israel eller Australien regleras den av de avtal om social trygghet som Finland ingått.

Mer information

Senast ändrad 7.5.2014
Uppdaterad 19.10.2012