En farmaceut betjänar en kund på ett apotek.

Visste du att...

De här sidorna innehåller information om direktersättningsförfarandet för läkemedel.

Apotek

De här servicesidorna är avsedda för apotek och innehåller information om direktersättning för läkemedel.

Sjukförsäkringsanvisningar för apotek

Du kan söka i pdf-filerna med kortkommandot Ctrl+f.

Anvisningar om det grundläggande utkomststödet

Du kan söka i pdf-filerna med kortkommandot Ctrl+f.

Ytterligare information

Senast ändrad 15.11.2017
Uppdaterad 1.5.2016