En man tränar i en konditionssal

Visste du att...

Arbetsgivaren kan ansöka om grupprehabilitering eller rehabilitering enligt prövning.

Rehabilitering för arbetstagare

FPA stöder arbetstagarnas hälsa och kontinuitet i arbetslivet med hjälp av rehabilitering. FPA ordnar både lagstadgad och behovsprövad rehabilitering för att upprätthålla och förbättra arbetsförmågan.

Webinarium om rehabilitering 6.6. kl. 8.30

FPA ordnar 6.6. kl. 8.30–9.30 ett webminarium om KIILA-kurser, kurser för personer i arbetslivet (KIILA, mentala störningar, sjukdomar i stöd och rörelseorganen (Tules). Webinariet går på finska

Delta här tis 6.6. kl. 8.30

Arbetsgivare kan ansöka om yrkesinriktad grupprehabilitering (KIILA) som upprätthåller eller förbättrar arbetsförmågan. Grupprehabiliteringen planeras i samråd med arbetsgivaren, företagshälsovården, FPA och rehabiliteringens serviceproducent.

Om arbetstagaren inte kan sköta sitt arbete på grund av rehabiliteringen kan FPA för rehabiliteringstiden betala rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning. Om arbetsgivaren betalar full lön under rehabiliteringen kan FPA betala rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren.

Senast ändrad 22.5.2017
Uppdaterad 19.10.2012