En ljushårig kvinna tittar in i kameran

Visste du att...

Arbetsgivaren kan lämna uppgifter till FPA via e-tjänsten.

Vad kan arbetsgivare få från FPA

Arbetsgivare kan få förmåner och ersättningar i följande situationer:

Arbetsgivarens ansökningar och meddelanden

FPA har elektroniska tjänster för olika ändamål för arbetsgivare. För att använda dem behövs Katso-autentisering. Via e-tjänsterna kan arbetsgivare inte skicka bilagor utan de ska alltid skickas per post. Det flesta ansökningar kan alternativt göra på pappersblanketter som skrivs ut och postas till FPA.

Företagare som sköter sina personliga ärenden räknas vanligen som privatperson, medan företagar kan sköta de anställdas ärenden via e-tjänsterna för arbetsgivare.

Arbetsgivare kan meddela

  • löneuppgifter som grund för exempelvis sjukdagpenning, moderskapspenning eller rehabiliteringspenning.
  • uppgifter om deltidsarbete till exempel för ansökan om partiell föräldrapenning eller partiell sjukdagpenning.
  • anställdas arbetstid för ansökan om flexibel eller partiell vårdpenning
  • arbetstagarens arbete utomlands.

Övriga tjänster för arbetsgivare

Senast ändrad 9.3.2017
Uppdaterad 24.6.2014