Ansökan om arbetsmarknadsstöd

Snabbt och enkelt i e-tjänsten

Det är enkelt att ansöka om arbetsmarknadsstöd i e-tjänsten. Ett tydligt foto räcker som bilaga.

Skicka ansökan
 1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på TE-tjänsten. Arbetsmarknadsstödet utbetalas tidigast från den dag då du har anmält dig på arbets- och näringsbyrån som arbetslös arbetssökande.
 2. Ansök om arbetsmarknadsstöd på FPA:s e-tjänst. Till e-tjänsten loggar du in med dina nätbankskoder eller mobil ID. Alternativt kan du fylla i blanketten Ansökan om grunddagpenning för arbetslösa/arbetsmarknadsstöd (TT1r). Du kan skicka ansökan till FPA.
 3. Om du har haft löneinkomst innan du blev arbetslös, bifoga
 • utredning över egna löne- eller företagsinkomster samt ränte-, dividend- och hyresinkomster. Mer information om bilagorna finns på blanketten och i e-tjänsten.
 • arbets- eller löneintyg för att utreda om arbetsvillkoret uppfylls. Granskningsperioden för arbetsvillkoret kan förlängas. Bifoga en utredning över grunderna (t.ex. studieintyg)
   
 • Om du har fått ersättningar för upphovsrätt, företagsinkomster, dividend- eller hyresinkomster eller betydande ränteinkomster behövs verifikat över detta. Mer information om de bilagor som behövs finns på ansökningsblanketten.
   
 • Om det behövs ytterligare bilagor till din ansökan finns förteckningen över vilka det är i e-tjänsten.  Uppgifter om vilka bilagor som behövs finns också på baksidan av blanketten.
 • Ladda upp bilagorna via e-tjänsten. Du kan skanna eller ta ett foto av bilagan innan du laddar upp den i e-tjänsten. Meddela också i e-tjänsten om bilagan behövs till flera förmåner.
 • Observera att bilagorna du lämnar in på TE-byrån inte skickas till FPA.

Ansökningstid

Anteckna dagarna i ansökan (eller anmälan om arbetslöshetstid) genast från och med den första arbetslöshetsdagen. Lämna ändå in den första ansökan först efter ungefär sju arbetslöshetsdagar, så att självrisktiden hinner löpa ut.

Skicka din ansökan tidigast den femte vardagen. Första gången du får arbetsmarknadsstöd utbetalas stödet för två veckor, efter det utbetalas arbetsmarknadsstödet med fyra veckors mellanrum.

Ansökningstiden är 3 månader retroaktivt.

TE-byrån meddelar FPA med ett bindande utlåtande om du uppfyller de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för arbetsmarknadsstöd.

På förstasidan i e-tjänsten ser du om din ansökan har inkommit eller avgjorts, när förmånen betalas och vilka förmåner du senast har fått. I e-tjänsten visas också påminnelser om t.ex. eventuella bilagor som saknas. Uppgifter om genomsnittlig handläggningstid av arbetslöshetsskydd hittar du på sidan Handläggningstid och förfrågningar.

Du kan i fortsättningen var fjärde vecka göra en anmälan om din arbetslöshetstid på blanketten Anmälan om arbetslöshetstid (TT2r).

Om du bor på Åland och blir arbetslösFör att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du anmäla dig personligen på ams samt i övrigt uppfylla de bestämda villkoren.

Senast ändrad 17.1.2017
Uppdaterad 1.1.2017