En ung kvinna står i en kontorskorridor med en bunt papper i handen

Visste du att...

Om man vistas utomlands i över ett år upphör rätten till social trygghet från Finland.

Arbetstagare som flyttar utomlands eller till Finland

När en person flyttar utomlands och utlandsvistelsen är avsedd att vara kortare tid än ett år, kan rätten till finsk social trygghet och FPA-förmåner kvarstå. Ifall vistelsen är över ett år upphör i regel rätten till social trygghet från Finland. När utsända arbetstagare, företagare, tjänstemän, missions- och biståndsarbetare med sina familjer flyttar utomlands kan rätten till social trygghet från Finland kvarstå för hela utlandsvistelsen.

Arbetstagaren – eller i vissa fall arbetsgivaren – måste lämna in en ansökan om rätt till finsk social trygghet. Också medföljande familjemedlemmar till utsända arbetstagare måste i regel ansöka om finsk försäkringstillhörighet.

Arbetsgivaren kan företräda arbetstagaren med fullmakt.

Här redogörs för tryggheten för utsända arbetstagare ur arbetsgivarens synvinkel: vilka skyldigheter en arbetsgivare har när en arbetstagare sänds utomlands för att arbeta eller när arbetsgivaren anställer utländska arbetstagare. Avsnittet kompletteras av ett särskilt avsnitt, Internationella situationer, som är riktat till personkunder.

Senast ändrad 9.8.2017
Uppdaterad 19.10.2012