Gå till innehållet

Begränsningar för sökande under 25 år som saknar yrkesutbildning


Om du är 17 år och arbetslös och saknar yrkesutbildning, kan du få arbetsmarknadsstöd endast för den tid som du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Om du är 18–24 år och arbetslös och saknar yrkesutbildning, kan du få arbetsmarknadsstöd för arbetslöshetstid endast om

  • du inte har vägrat att ta emot arbete eller utbildning som TE-tjänster erbjudit
  • du har sökt till en lämplig yrkesutbildning och inte har vägrat delta i, avbrutit eller blivit avstängd från en sådan utbildning (läs mer på webbplatsen TE-tjänster).

Om du saknar yrkesutbildning kan du få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 5 månader.

Läs mer