Belopp och utbetalning av flexibel vårdpenning

Vårdpenningen är graderad i två grupper enligt förälderns arbetstid. Familjens inkomster påverkar inte vårdpenningen. Flexibel vårdpenning betalas endast för ett barn åt gången.

Den flexibla vårdpenningens belopp är

  • 241,19 euro i månaden då arbetstiden är högst 22,5 timmar i veckan eller högst 60 % av den normala tiden för heltidsarbete
    (Det betyder till exempel cirka 3 dagar per vecka eller cirka 4,5 timmar per dag.)
     
  • 160,80 euro i månaden då arbetstiden överstiger 22,5 timmar men högst 30 timmar eller över 60 % men högst 80 % av den normala arbetstiden för heltidsarbete
    (Det betyder till exempel cirka 4 dagar i veckan eller cirka 6 timmar per dag.)

Det antal timmar och de procentbelopp som nämns ovan är genomsnittliga och kan variera från vecka till vecka men de får inte i genomsnitt överstiga de timmar eller belopp som uppgivits för den tid som ansökan om flexibel vårdpenning gäller.

Utbetalning

Stödet utbetalas den sista bankdagen i månaden i efterskott.Du ser i beslutet när den första utbetalningsdagen är. Beslutet postas hem till dig och du kan även se den i e-tjästen.

Beskattning

Flexibel vårdpenning är skattepliktig inkomst. Då du får lön eller har någon annan skattepliktig inkomst utöver vårdpenningen, innehålls skatt på vårdpenningen enligt tilläggsprocenten. Om innehållningsprocenterna för tilläggsinkomst och biinkomst avviker från varandra och du vill att FPA ska använda procenten för biinkomst ska du lämna in ett skattekort för biinkomst till FPA.

Om du använder ett graderat skattekort eller ett frilansskattekort och får flexibel vårdpenning är förskottsinnehållningen 40 %. Du kan också be att skattemyndigheten skickar ett ändringsskattekort för sociala förmåner till FPA.

Läs mer