Gå till innehållet

Räknare

Med ett beräkningsprogram kan du ta reda på dina möjligheter att få en förmån som utbetalas av FPA. Följande beräkningsprogram finns på webben:

Förälder

Studerande

Utan arbete

Pensionär

Boende

Sjuk

Rehabilitering

Utkomststöd

Du får en uppskattning av beloppet enligt de uppgifter du gett.

Personuppgifter används inte i programmen, och svaren sparas inte i FPA-systemen - antalet besök är det enda som registreras. Användningen av programmet kräver inte identifiering.