Bildkontakt

Du kan få bildkontakt med Centret för tolkningsservice för handikappade.

Med hjälp av bildkontakten kan klienter ställa frågor till Centret för tolkningstjänster på teckenspråk, tecknat tal samt talhandikappade på sitt sätt att kommunicera.

Du kan boka bildkontakt för följande tider

Måndag
kl. 14.00 – 14.30
kl. 14.45 – 15.15
kl. 15.30 – 16.00

Onsdag
kl. 9.00 – 9.30
kl. 9.45–10.15
kl. 10.30 – 11.00.

Så här bokar du bildkontakt

  • Boka tiden per e-post till vatu (at) fpa.fi.
  • Skriv bildkontakt som rubrik för meddelandet.
  • Meddela vilken tid du önskar bildkontakt dag, klocktid samt vad du vill behandla.

Du får en bekräftelse per s-post. Med e-postmeddelandet får du brukanvisningar för hur du installation och användning av bildkontakten. Installera bildkontaktprogrammet enligt anvisningarna och prova att det fungerar före din bildkontakttid.

Senast ändrad 14.11.2012
Uppdaterad 22.10.2012