Anvisningar

Blanketterna för ansökan om FPA-förmåner finns i pdf-format, ämnesvis, i menyn till vänster. Klicka på länken Ladda ner för att öppna önskad blankett. De flesta FPA-förmånerna kan också sökas via e-tjänsten.

Pdf-blanketterna kräver ett särskilt program. För att blanketterna säkert ska fungera rekommenderar vi att du väljer den nyaste Adobe Reader-versionen. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbplats.

Du kan också spara pdf-blanketten på din egen dator. Använd Reader-programmets egna knappar för att spara och skriva ut blanketten. Skicka in den ifyllda blanketten och bilagorna per post till FPA.

Om du behöver en större mängd blanketter, till exempel i arbetet, kan du beställa dem per e-post på adressen lomakevarasto@kela.fi. I beställningen antecknar du blankettkoden eller blankettens namn, önskat antal, ditt namn samt arbetsgivarens namn och adress.

Blanketter för hälso- och sjukvården

De blanketter som ska fyllas i av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården hittar man i första hand i det patientdatasystem som används inom organisationen.

Blanketterna i pdf-format finns också på portalerna Terveysportti och Lääkäriportaali samt på Läkarförbundets webbplats.

Problemsituationer

Ibland kan nedladdningen misslyckas på grund av kontaktproblem och du får ett felmeddelande på skärmen. Vid nästa försök kanske felmeddelandet återkommer från cacheminnet. Då kan det löna sig att tömma cacheminnet.

Om det inte går att fylla i eller skriva ut blanketten ska du kontrollera att du använder Adobe Reader. Operativsystemens och webbläsarnas motsvarande egna Reader- och Viewer-program stöder inte nödvändigtvis blankettens alla ifyllningsegenskaper. Felen kan också bero på att du har en gammal eller felaktig version av Reader; då måste programmet installeras på nytt.

Mest nedladdade blanketter

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Innehåll
Ansökan - Europeiskt sjukvårdskort SV 193r På blanketten görs ansökan om europeiskt sjukvårdskort.
Läkemedelsersättningar Sjukvårdsersättningar
Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren uppger lönen för tiden av frånvaro från arbetet och vid behov även lönen för de 6 föregående månaderna för beräknande av dagpenningbeloppet.
Rehabiliteringspenning Föräldradagpenningar Sjukdagpenning
Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Studielånskompensation OT 30r Med denna blankett ansöker de som avlagt högskoleexamen och som har studielån om studielånskompensation.
Studiestöd
Ladda Ner
Bilaga - Måltidsstöd - Beräkning av extra understöd RU 5Lr Blanketten är avsedd för dem som förestår studentrestauranger när de ansöker om extra understöd.
Ladda Ner
Ansökan - Måltidsstöd - Extra understöd RU 7r Blanketten är avsedd för dem som förestår studentrestauranger när de ansöker om extra understöd.
Ladda Ner