Studerande

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Innehåll
Svar på begäran om utredning om studieframgången OT 28Lr Utredning om högskolestuderandes otillräckliga studieframgång. Ladda Ner
Ansökan - Stöd för skolresor KM 1r Ansökan om stöd för dagliga skolresor - gymnasier och yrkesläroanstalter. Ladda Ner
Ansökan - Studiestöd - Yrkesläroanstalter, gymnasier och folkhögskolor samt motsvarande läroinrättningar OT 1r Med denna blankett ansöks om studiestöd för studier på andra stadiet Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Räntebidrag OT 7r Ansökan om att räntorna på ett statsgaranterat studielån betalas av statens medel på grund av låga inkomster. Ladda Ner
Bilaga - Till utlännings studiestödsansökan OT 10r För utlänningar som inte tidigare lyft studiestöd krävs denna bilaga. Ladda Ner
Meddelande om förändringar - Studiestöd OT 15r Meddelande om förändringar som inverkar på studiestödet och ansökan om tilläggsstöd Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda Ner
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda Ner
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda Ner
Meddelande - Betalning av förmån till kommunen EV 255r Blanketten används då en förmån uppbärs till kommunen med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter eller 23 § i lagen om utkomststöd. Ladda Ner
Ansökan - Befrielse från betalning av borgensfordran på studielån OG 6r Med blanketten ansöker man om befrielse från att betala räntor på borgensfordran på studielån eller från hela skulden. Ladda Ner
Ansökan - Studiestöd - Yrkeshögskolor och universitet OT 2r Med denna blankett ansöks om studiestöd för högskolestudier. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Studiestöd - Ansökan om studiestöd för avläggande av examen utomlands OT 3r Gäller inte studier i anslutning till finländsk examen. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Kontrollanmälan från läroinrättning OT 5r Med denna blankett lämnar läroinrättningen meddelande till den ansvariga instansen om fall där en studerande saknar förutsättningar att få studiestöd och/eller där det finns skäl att inställa utbetalningen eller att dra in stödet Ladda Ner
Bilaga - Intyg om boende till ansökan om studiestöd OT 8r Bilaga till studiestödsansökan: Fastighetsägare eller hyresvärden undertecknar blanketten. Ladda Ner
Ansökan - Statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd OT 12r Blanketten används för ansökan om statsborgen, d.v.s. statsgaranti, för studielån som kan beviljas mottagare av vuxenutbildningsstöd Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande - Annullering, avslutande eller återbetalning av studiestöd OT 16r Med blanketten meddelar studiestödstagaren om annullering eller frivillig återbetalning av studiestöd för att höja årsinkomstgränsen eller spara en stödmånad. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Studielånsavdrag OT 20r Gäller endast dem som avlagt högskoleexamen och som har studielån. Ladda Ner
Anmälan - Examen som avlagts vid en utländsk läroinrättning OT 29r - Ladda Ner
Ansökan - Studielånskompensation OT 30r Med denna blankett ansöker de som avlagt högskoleexamen och som har studielån om studielånskompensation. Ladda Ner
Utredning om överbetalning Y 14r På blanketten kan du lämna en utredning om orsakerna till överbetalningen och om din ekonomiska situation innan ett beslut om återkrav utfärdas. Ladda Ner