Bostadsbidrag för pensionstagare

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan - Bostadsbidrag för pensionstagare AE 1r Med blanketten söks bostadsbidrag för pensionstagare. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande - Bostadsbidrag för pensionstagare - Begäran om indragning AE 4r Med blanketten begär kunden att bostadsbidraget för pensionstagare dras in och meddelar orsaken till detta. Ladda Ner
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda Ner
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda Ner
Ansökan - Utbetalning av FPA-förmån till dödsbo EV 224r Med denna blankett kan företrädare för dödsbon ansöka om att FPA-förmåner betalas ut till dödsboet. Ladda Ner
Meddelande - Betalning av förmån till kommunen EV 255r Blanketten används då en förmån uppbärs till kommunen med stöd av 14 § i lagen om klientavgifter eller 23 § i lagen om utkomststöd. Ladda Ner
Anmälan - Uppgifter om hyresvärden Y 12r Ifylls av hyresvärden. Uppgifter om hyresvärden då bostadsbidraget betalas till hyresvärden. Ladda Ner
Förfrågan om verksamhetsenheten Y 236r Med blanketten begärs uppgifter om verksamhetsenheten. Ladda Ner