Barnpension

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Intyg över studier för ansökan om barnpension EV 289r Läroanstalts utredning om studier för ansökan om familjepension (bilaga till 18-20-årig studerandes ansökan om barnpension). Ladda Ner
Bosättning och arbete utomlands (Bilaga U) ETK/Kela 7110r Bosättning och arbete utomlands. Ladda Ner
Ifyllningsanvisningar för bilaga U ETK/Kela 7110or Ifyllningsanvisningar för bilaga U (Bosättning och arbete utomlands) Ladda Ner
Information för den som söker pension ETK/Kela 7007or Anvisningar för ansökan om pension Ladda Ner
Ansökan - Barnpension till studerande i åldern 18–20 år E 292r Med blanketten ansöker man om barnpension för studerande i åldern 18–20 år Ladda Ner
Ansökan - Barnpension ETK/Kela 7005r Med blanketten söks grundbelopp och kompletteringsbelopp till barnpension och studiepension som betalas av FPA och barnpension enligt arbetspensionslagarna. Ladda Ner
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda Ner