Sjuk-/invalidpension

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan - Sjuk-/invalidspension ETK/Kela 7002r Med blanketten söker man sjuk-/invalidpension eller rehabiliteringsstöd enligt folkpensionslagen och arbetspensionslagarna, individuell förtidspension och delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna. Ladda Ner
Ansökan om justering - Folkpension / Garantipension E 285r Kunden ansöker om justering av folkpension, garantipension eller extra fronttillägg. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Bosättning och arbete utomlands (Bilaga U) ETK/Kela 7110r Bosättning och arbete utomlands. Ladda Ner
Ansökan – Fortsatt rehabiliteringsstöd ETK/Kela 7008r Med blanketten ansöker man om fortsatt rehabiliteringsstöd från FPA och/eller arbetspensionsanstalten Ladda Ner
Lantbruksföretagares utredning (Bilaga TM) LPA/FPA Mela/Kela 001r Lantbruksföretagares utredning Ladda Ner
Utredning - Inkomster och familjeförhållanden EV 16Lr Med blanketten utreds utomlands bosatta pensionstagares utländska pensionsinkomster och förhållanden. Ladda Ner
Ansökan om justering - Sjukpension EV 267r Rätten till sjukpension granskas bl.a. när pensionstagarens arbetsförmåga har förbättrats eller när hon eller han vid upprepade tillfällen har kortvariga arbeten där inkomstgränsen på 737,45 euro överskrids. Anmäl förändringen på blankett EV 267r. Ladda Ner
Anmälan om att arbete upphör eller fortgår EV 275r Sjukpensionen eller rehabiliteringsstödet har lämnats vilande. Med blankett EV 275r anmäler du att arbetet upphör eller att det fortgår. Ladda Ner
Anmälan om att pension lämnas vilande EV 278r Mottagare av sjukpension/rehabiliteringsstöd. Om du börjar arbeta och förtjänar över 737,45 €/månad, anmäl detta på blankett EV 278r, Anmälan om att pension lämnas vilande. Ladda Ner
Information för den som söker pension ETK/Kela 7007or Anvisningar för ansökan om pension Ladda Ner
Ifyllningsanvisningar för bilaga U ETK/Kela 7110or Ifyllningsanvisningar för bilaga U (Bosättning och arbete utomlands) Ladda Ner