Arbetsmarknadsstöd

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Innehåll
Anmälan om arbetslöshetstid TT 2r Med blanketten anmäler mottagare av grunddagpenning och arbertsmarknadsstöd uppgifter om abertslöshetstiden för utbetalning förmånen i fråga. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Löneintyg - Arbetslöshetsförmåner - Ifylls av arbetsgivaren TT 10r Ifylls av arbetsgivaren. Intyget används då man meddelar utbetald lön för jämkad arbetslöshetsförmån. Ladda Ner
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda Ner
Ansökan - Arbetslöshetsförmåner TT 1r På blanketten ansöker man om grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan om frånvaro TT 3r - Ladda Ner
Intyg för fastställande av arbetsvillkoret - Ifylls av arbetsgivaren TT 4r Ifylls av arbetsgivaren. Med detta intyg redogörs för de arbetsveckor som är arbetsvillkorsgrundande för FPAs grunddagpenning. Uppföljningen av arbets-timmarna per vecka är nödvändig för att fastställa att arbetstimmarna är arbetsvillkorsgrundande och att arbetsvillkoret uppfylls. Ladda Ner
Utredning - Arbetsmarknadsstöd - Inkomster TT 1ar På blanketten utreds den sökandes och makens/makans/sambons inkomster vid ansökan om arbetsmarknadsstöd. Ladda Ner
Utredning - Föräldrarnas inkomster - Arbetsmarknadsstöd TT 1cr Med blanketten utreds inkomsterna för föräldrarna till den som ansöker om arbetsmarknadsstöd. Ladda Ner