Garantipension

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan - Garantipension GE 1r Med blanketten ansöker man om garantipension eller justering av garantipension. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan om fortsatt utbetalning - Garantipension GE 2r Blanketten används för ansökan om fortsatt utbetalning av sjukpension som beviljats i form av garantipension. Ladda Ner
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda Ner
Ansökan - Utbetalning av FPA-förmån till dödsbo EV 224r Med denna blankett kan företrädare för dödsbon ansöka om att FPA-förmåner betalas ut till dödsboet. Ladda Ner