Rehabiliteringspenning

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren uppger lönen för tiden av frånvaro från arbetet och vid behov även lönen för de 6 föregående månaderna för beräknande av dagpenningbeloppet. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Rehabiliteringspenning för unga KU 111r Med denna blankett kan privatpersoner ansöka om rehabiliteringspenning för unga och ersättnings för utbildningskostnader i form av yrkesinriktad rehabilitering. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande - Kontonummer - Intressebevakare/intressebevakningsfullmäktig E 41r Blankett där intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen anger huvudmannens kontonummer för utbetalning av FPA-förmåner. Ladda Ner
Individuell studie- och rehabiliteringsplan - Bilaga till ansökan om rehabiliteringspenning för unga KU 110r Individuell studie- och rehabiliteringsplan - rehabiliteringspenning för unga Ladda Ner
Ansökan - Rehabiliteringspenning KU 112r Med denna blankett kan privatpersoner ansöka om rehabiliteringspenning. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Rehabiliteringsunderstöd KU 113r Med blanketten söks rehabiliteringsunderstöd enligt prövning som kan betalas efter rehabiliteringspenning. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande om rehabiliteringsbeslut - Bilaga till ansökan om rehabiliteringspenning KU 114r Bilageblankett till ansökan om rehabiliteringspenning när rehabiliteringsbeslutet har fattats av någon annan än FPA. Ladda Ner
Utredning om olycksfall SV 143r En utredning om olycksfall fylls i om ersättning söks på grund av olycksfall. Ladda Ner