Rehabilitering enligt prövning

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Behov av tolkning till och från ett främmande språk under rehabiliteringen - Bilaga till ansökan om rehabilitering KU 106r Blanketten används när FPA reder ut om rehabiliteringsklienten eller rehabiliteringsklientens anhöriga behöver tolkning. Kunden markerar på blanketten de språk han/hon kan använda sig av i rehabiliteringsärenden. Efter det avgör FPA om en tolk behövs. Ladda Ner
Företagshälsovården antecknar de sökande som rekommenderas för en regional KIILA-kurs på en arbetsplats. KU 129r Företagshälsovården antecknar de sökande som rekommenderas för en regional KIILA-kurs på en arbetsplats. Ladda Ner
Ansökan - Rehabilitering enligt prövning KU 132r Med blanketten söks rehabilitering enligt prövning som ordnas av FPA, individuella rehabiliteringsperioder samt rehabiliterings-, anpassnings- och OPI-kurser. Ladda Ner