Läkemedelsersättningar

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Redovisning för resekostnader - fullmaktsförfarande / direktersättningsförfarande SV 130r - Ladda Ner
Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland SV 131r - Ladda Ner
Sjukförsäkrads ansökan om FPA-kort SV 157r Med blanketten söks nytt FPA-kort i stället för förkommet kort. Ladda Ner
Ansökan - Reseersättning SV 4r Med blanketten ansöker man om ersättning för resekostnader föranledda av sjukdom, graviditet eller förlossning eller av rehabilitering som ordnas av FPA. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r På blanketten ansöks om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i utlandet. Ladda Ner
Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland ? direktersättningsförfarande SV 132r Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland ? direktersättningsförfarande Ladda Ner
Redovisning från försäkringsbolag/arbetsgivare - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 133r Obs! Blanketten har förnyats 1.1.2014 på grund av en lagändring. Kostnader som har uppkommit före 1.1.2014 ersätts enligt den lagstiftning som gällde vid tidpunkten i fråga. Ladda Ner
Ansökan - Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland SV 178r Ansökan om ersättning för läkemedelskostnader i Finland om ersättning inte erhållits på apoteket, en ny rätt till ersättning beviljats eller årssjälvrisken (takbeloppet) överskridits. Om kostnaderna uppkommit utomlands, använd blankett SV 128r. Ladda Ner
Ansökan - Europeiskt sjukvårdskort SV 193r På blanketten görs ansökan om europeiskt sjukvårdskort. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Anvisningar för ifyllande av blankett SV 210r, Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport SV 210Tr - Ladda Ner
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda Ner
Reseräkning för undersökning som förordnats av FPA Y 221r Ersättning för resekostnader vid remittering till undersökning enligt folkpensionslagen och sjukförsäkringslagen. Ladda Ner