Sjukvårdsersättningar

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland SV 127r Med blanketten söks ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. Ladda Ner
Redovisning för resekostnader - fullmaktsförfarande / direktersättningsförfarande SV 130r - Ladda Ner
Redovisning för sjukvårdskostnader som omfattas av sjukförsäkringslagen och som uppkommit i Finland SV 131r - Ladda Ner
Sjukförsäkrads ansökan om FPA-kort SV 157r Med blanketten söks nytt FPA-kort i stället för förkommet kort. Ladda Ner
Ansökan - Reseersättning SV 4r Med blanketten ansöker man om ersättning för resekostnader föranledda av sjukdom, graviditet eller förlossning eller av rehabilitering som ordnas av FPA. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r På blanketten ansöks om ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i utlandet. Ladda Ner
Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland ? direktersättningsförfarande SV 132r Redovisning för sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland ? direktersättningsförfarande Ladda Ner
Redovisning från försäkringsbolag/arbetsgivare - Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 133r Obs! Blanketten har förnyats 1.1.2014 på grund av en lagändring. Kostnader som har uppkommit före 1.1.2014 ersätts enligt den lagstiftning som gällde vid tidpunkten i fråga. Ladda Ner
Utredning om olycksfall SV 143r En utredning om olycksfall fylls i om ersättning söks på grund av olycksfall. Ladda Ner
Ansökan - Europeiskt sjukvårdskort SV 193r På blanketten görs ansökan om europeiskt sjukvårdskort. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Tillstånd att få vård utanför bosättningslandet SV 129r Med denna blankett ansöks om förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. För handläggningen behövs uppgifter om de medicinska grunderna för sjukdomen, sjukvården eller åtgärden i fråga. Ladda Ner
Anvisningar för ifyllande av blankett SV 210r, Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport SV 210Tr - Ladda Ner
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda Ner