Semesterkostnadsersättning till arbetsgivare

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan från arbetsgivaren - Semesterkostnader under föräldradagpenningstid eller ersättning för familjeledighet SV 18r Med denna blankett söker arbetsgivaren ersättning för semesterlön eller semesterersättning som betalats till arbetstagaren under föräldradagpenningstiden samt för ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakats av föräldraskap. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten